archive-es.com » ES » B » BAJASPAIN.ES

Total: 391

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rally TT Tierras Altas de Lorca: Comienza el espectáculo
  el orden de salida Seguirá a la prologo la SS1 con 112 kilómetros El domingo la SS2 se disputa sobre un recorrido total de 175 kilómetros muy variado siendo parte del mismo el trazado del SS1 y el resto nuevo Los vehículos participantes en la nueva categoría de PROMOCION e HISTORICOS harán un recorrido de 240 kilómetros Se recuerda a los participantes que los dorsales que se den en ésta

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/4-carreras/138-lora?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-01-03)
  Open archived version from archive

 • Metal Lube Rally Raid Team Estará en la Primera Prueba de Nacional
  de prensa del III Rallye Tierras Altas de Lorca estuvimos en la tarde de ayer reconociendo los tramos de esta nueva edición de la prueba y solo podemos deciros que son ESPECTACULARES Uno de ellos en la imagen una de sus c urvas es sin duda el mejor tramo de la prueba de tierra y os aseguramos que todos sus km son de autentico infarto con una carretera estrecha y

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/4-carreras/137-lorca?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-01-03)
  Open archived version from archive


 • Ñ 6 9oö ë H Ö Ö À¾ Á¾û A ÁW w B8 Q þ Zó göÒL ¾zó 2 2Ô Ì ÿK Ön ÍíN mM 9D e éæ rFv Ny ò ä²Ýw mÁÚ 5 æ AÔ íòÍ ûa lë ³ ñgf ¼½ Q à t9W 2Ô 3 pd è mäÆà u Ãl L öW ýU ú Î ðïº7Ïwöæû þ Ì Eª 8s î ½U õvy Î l 3Í ÎÃÒõ µ ¼ ³q No6õHðO Ùnj xâø üÉqðï ÿ zìðç ÔUܺð Þ ýÍ6OØ Üvë yø 8 Û ò P D ß²øàLZo ²S ìÄó iø ü ðÚá ÍP o ñùàaû Ø ðÇ BÙãïÂÑ ¼ÿ ù2ø ý ï Ö 6þ ì è o ZH ò oÞ0 cKl ý nxis ÇÞ 9 kì Û ëa Q Á fÖ Þ 6 ðþ è å K ØX ¹R ô á aS Û bÙÃP 2 Èyä r pÈÿ TAæ vð Ð íy ø þõÿ ê g C ÿ ëbï ø0òÏèç  N Ùîk K ÐÏå ½ÎåI rjøzuÒ 5 o ÁsÜf Ý J rZd Z óN ¹ íÆN¼ 1 xY7 ÖE I a À Á æ õs Çè4I ü R cC çüµþAç Ýx ä Ô ÇIB Ðîj zó ß 0 t C 6c ú k T ÿ z N5k ÑÔ5 ÊR Ò9 ö ÀG êþ ³ÞBÆ ¾ srE Ø Cÿ гú à ó ú õßýú Ááë ½wóßöºÙo G å¼c C 4l ÙïÃX wpm U47 çñcÿSQ bN²äI 9é Ù ñé o T ÆilH 9 â ÙC m2S 4è² øº ð þ ÑQtIÖÆð pu è0uN hi l SE s S KIð ÿtiO 2ÉÝÄ Õã b Ó6 ë7S µÓ ãL j¾o ÿÒhªN Ò R Ñ Î Á Zr bÀOõ Gê f ÏZµ KÄ3ÑÚSÔ V URKÞ Èø aµä õ ¾gT ysUI Xúl8ó ò æñ4 ñæ 3 8 Õ m ½ VÇ aù p Ëë e 1cFV N ² vÍX 8 ÔB o û QFßð Ë Ö ó æÚ î pÕÌ Ìêmú k gO Y Sb sö Ýåæ ü ýgÁUs 2A C cKÜþ Ã Ì Á 41 WÖÙº ³ít ¾ L b î Yp À SÿZýGøÚÑhakGûÌ Õ½ÞÉ LõËg B êg Jü ü wî åÝl C iKÕ SÐ ç 7óíÔò æ æmõ³íÕ úTnn jY æ5Ó ÖçfRôZ q QNò ë¹ Ñ lÄEÓ 90QîNZ O Øèæì Ï Ó xvZ4îx uäÅ1 ñ XøúX6Ù Õ ê e 3 ûä ß Ê ³d tÁò äà è àA½¹Õ1 2B X hé 0 Ý x YCÊf mÔ E e g Ùî J I h gÞ Ã Ã ¹ ¹v ß XÉà qÎÉÔ qÄL¾ ÕÈ øLï5 5 â ëóÝ k½ncß5Ûf 9 Ì ³ å K ÄE WºEÿàh PnF mt uk R ¾Ûüy Ù3 m ç k ³Ý á¼ 3 BuºÖ Ú Õ¾ ë dÔlÆ E 7Å EíúÁ 2 jzg 7àg595æ UîÓFÄ ² Fé j ¹ W Í GwêýØ h ùg ³ y ðO Z oD 6 Á õ µi Ó U kMùõ¼Í ¼ e e ªS Ó wk Õm UL VÖÖC ö MzQËq z îd bH² ZÚ Ò1 fe ÜØæ6 v b92Lq À E Ó mHÉ mÊ Á n µ 8 v f H l ÅÊ ùÑn Ñb ² Õ ² Ñr Å ë yÍv ZXç0 ÑÑ d9 E μA m WYÍ j ÌJä 5ãê ½ð Ý U Ù Ö bµ4 äA ÐÐ 2À Ô ËG üopMÄ kÉêÝ ¹ÔçXK ä ìèÙqéðàDP ÀÀÂÆDÄ4 bwÍ nâ i î àäû Ür z çH¹wÀFN0È þñgæS êr ² 6 k BQù¾ wÍ 8 v b L 3 ¹sæ Ðã òé Ä ª te 2 5Á cÍ iÌxîOÖv L ³ïbës 1 úð ¼ÝNw éíniÏ q ½àÐÅ ÿ zëÒNp5p hv êº ícIOG Å ué ² Ý ât N ¾vúýpN ÎT 49 J 5 õt z ¾ ç V h ³² Ô Á Íà ð QÈ42 t i Ú æw 9 äá ym¾Õºw ÎÇq Ú C Ï µ ÑÐn ôk ðûÇ Ýì Ï h 9 3 u96 ÜÝ âÀåW îs Ü xÅ þxxØ úÐÍc D u¾ YÁ øÇ à ç æ gåê õ Æz J ÊXX ÕÉæC AÓ î db ÝoGX M²à è øÔ xw º v ï²dv È ÆÌNÂX Zò Kñ 5ëû mdÑ SÙb J GkzO c W à àAø Í3 êÙc ¼æê É pÕim FzÖfLe K FqSþµ Ùu h Yê¹ ê 6zP S e Ä 4² DIª w üÐ Æ5 9âa ÑÁ ocHÄ H Þ ÍsqÙ É AË BHÓ 0c i CÓ C ÑW Ö 6Ð K 8 N p êìñk ¹ë 2ß RÖ ÞÔù ò r XsÒ j YÙk óBm0 ³IÚëI Õ Îs c d Ô0Bêl B ª ÜjsïlÖ½Ë r ¼ Ëó w h üátHä È ãn N ð9i ÎÍP H AÇ A ¾ É Í ÆÖ Ã 31 è QX LI Ø ÂÀ B Ò2F f0 e Ä ð Ë s ãxÊm2 Vü íÑ w N 6 Î O ï e fµ h0 µ Ù ÛÄ Ùäíï5 z к hÒ¼ D År J Ñ 4Ý ä íN ñ ºà0Dü KÌi Î V ¼ û j gþ ü æÁ ÕóüÚkk uþi eàÑñ Xx Æ9 Çj é gãÙüY8 WF Lgê 2øY6 f FN à D0F ÎËI²5Ý n g r áÞ ² Wl æ Þê f ÖKÜ 5 xSÜ ì5è Ës uÚ åÛÚ²Z4c ß 7 aFQγ 7ÍÒaÿ ásuM t iâ N w ë 0 O èi S É v ÚEÉë E îHÿðx Ì Q ÌI Å ç nYÔÀ3 8 W¼ 4 ÖÓQm¹ PC Ë ËfÊ ò g û 7 Ñf æÐÕ² ân yØ 7 V dÀ u zÅ äæ Kó ³Þ Ô óÞ X ù ª¹Ä àßT Á8 Õñi à ÔÊÕ ì Ô ÇÔú ³ÊÝø¹ Õö h¹ÞÎcê Írâ Z9z Öþ¹õäíµzâ µú Þ Àñ õ¾ ³àÀ áí ësàh Z½ ARÛIÕ æ ß Ãêõ ÿ Z Q Çñõ Ôë zÝ ñý z Ñ Õ Mh¾ ¾ Y gjåàe óë Ö S½ ½ q ï ó õ¾f9Ú Çö æBõÄP V Áû 8 ªÞ á 8 ß T8645â³áh Z 6n4 ø R g ¾ øzH½ ãë7Ôúaõ  ªõÓªEæ ó z í1ûÔ³ T3 ½ðÖ 3Ç xGàx m u ðp éBw Où WÝ IøM ½ óÕÓïâ ϺïÛç¼çÌOñ T Ë ê Àºú W e ó Áo ¹ËµL ² sÉ dÛWJ w ÔYB xCû C ç Õ d B¹ ÜØkòzo x y D ÆÞlý H ù 2aÌ ûpbã C bã t ð s q zO d ê h ûVÁ S³ ý G 8 H T7 ÉgYÁ m ¾ zd2ºq ý ì N krÓÓ¹m¾Ë WMÛ ¾m  ºGõOZékD ÅçddÕÝÊÓðÀª O À m Ó cý3ôqð Ò u Á õ ø Õ 4á2 ÚmB ósØ R l Vs ü ç ô kô ñ Á0 U MÉ oZ Æ B R ß Å K Ü 3 pËÄé ºº Þ 7wúà z³ÿ ²s áß¼êwõs Ë óë BAðµ²æ Å b  â TO å0 SÛ JZQúÏ d pÚ ëZºDÓt² ðÈí épí N êöí L Mk w hõ¹o wà NGàîÓ Ï T0OÏ41 J ð ð Å J r VÜ1 j áZzlÜ ýº òÏ h ôó ÛZt Ì ù½ Ç3 óÉÐ æUð Ø û VV ï zs k À Åu µõ þ Á þmÚèûí çMf9³Õ nK º Ûcè Ëåë üÎ yÓ mM6 h Æ º E oþí u ÚÞ H9¼N³çL ü º¾ éYñ à ÕÛ bdî þ êwa Èu Dqé ë þXb äXP 0Y øõé à ê àk ªOVoÞ ì º W 5 ð x Õwk jÜ øHÛ gî ÿµÝ Ï møï L E ÿÖ Sô RñÔÀÿC k8áÝ w ýÐÐ ñ e wã äΠüB5 uà P û K Òü YuOJ iUÖÁaû í Ãù e Ô i J Yý Ìp W ö Øou Bý iØó½ ² ó à þ ír ò ä 6n3 g ì 1 ñ Î ý Î nÜî Í X ÕZS e â ë Á Ôä Sdi cø 5 äÕ¹êÏFÛ ï vwÁ lî Ì Rµ A e bÊîéð Ö rQ æ ÍûP mÂzbwM njÖ º õX³³k ªé ü q 0 Ïè È ½æ Üs ¾ à 5GX dBß ¼õ R èÐ ¼Qæ ó ªµ Øà µQ C² ü uÈ Õ M Zäçuo ª4ç ñKd À zY A iô3 ³¹ ßÌ R x è H ÿRæ ÛC lè ß fÞ Ó Ü Fm Qb³Mo À ÿ ì P KÚ 9C oÙ² lj å ktJ hz E þqÎÎR äØ ÐëoYß å ß²eù P ïï óßðwè Ê ø q û m Æ i²ýÈbÓ þ À µÚ DQ ÿ 3ý ³Ãú ÄÐ W t2 é Fd rv MñÄí N mûõÇ ÈJ Õ ² ¼ C¼ ÀA Á Ù½9Î òSh b ÆÐÐ XØ 5 òKm ÝK³ Î ºC m Ën ² ùªæ6ä ïà êÃø Ô ÌK K C Zj bx 2 T V Kq Î o S XDCwd Ëó S ù øÄ Ln HyÆ C OZ eKSó Ísh 9 îâ õÖÚ9 Ê æòðÞì AÈ Ö4 C SîXG 9XÒÑ ìè øʾ pYg c zZüàlléÚ QÏÄ è oVyó 5½È ü ío ô k íÑNHõ Ô n Ízp ã ½ B É Á6 8àìLp4Y X Ãw Æ ÚP V 5 Ôà j ñfÕ ÔÎgí í¹ú SßVý ììì Ò F r º2 ùëÚ e Ês à É à K nîm bEoëù J ü ³µGk REB Ò XÏs O çù u x ½ªÁNkÒh z Ö Îb M Q Ô C fS æ äÌ ¼ÕÏõGuÚ A t ²wó c wVdÇ Û ¼ ù è N ï àåe põT Ö A ÄÒÖ² ÏÖµ ã ÚÀ ô ël hQ Öm þ K²æ ýzJ ÓR P nIçW 9 ÁÓ eþ æV å¼ B ÄÓí Û²éÑê pq E ³ÇÙݽ æ sX ²  2 ¼Fú Ü DÑ ñ éEWËÜ 4à ÓhÊË Ñæ k If Ù Í øÁ éøbiÍdÿ ßhW9 Þplû ä 3KC øNHW0 t ëÂs Ù ãz² loJ í ëM µi Ki ñR É w mXÓÅ z J ¹ RÖ¹ oAÕ j1Ì J fîd ä èfó Ç ºí 5æSm NÿsÙ Æ f T63 óôú wÜ I xn åèM õbñÝà î aÿ7tº ¹q cv Æ ¾ À  Xu i xg L D T k ú Ù Ç ² Ժϼk zs c ññ m Q 0 hG ÿ rYf f i á ïï ¾ ß Í0RO T4ö gÆ ÂÚFHÉ Y º ²Ç l D í 1 ç¾ 6Þ 7ð Ü ¹H Õës ý j iHâ ÜçÊY Q 3 x º ÏR D èè 5àOÁ ø Ô VP¹J ¾ ÛM8ï F Û D rÓ 8 Ø Ü2 m qs ÐÓ ªwZ ½Z ec i C ÍÕ² W ÀRV hîÂ Ý éQ µA n çW îBdE j î È Ý4é T ßfo ÖU gü TÚ ý ô uL T3 WÌ ½ÒÕ X M Z C ë Ûvø O U îN Eþ í xm ç Äm k ÿ æ ú A³ßâ Ý u s Ç Qý ÑH9 rýñpÔ M Ov è º è 4å a ï S¹ B z Ѽâõo³ Ýf ç² ÁF V µÝ ÿ L5 SÁÈ ³ Cª NV Ìï àù äbF ä Ù wö Ï K m ßÎP Ð û C ï bã e Ý òt eúDÂW2 k P A Pô f ý t¹ öË Ó m XÌ Õ G ZQ ìmlcÒ XÔ¾6 Fñ hâBSÖG À òÓP Ì J 2µ R ZÍV ä ²o Ó zh HÐ º K À BØ 0 d K ïD e3xÛ0 ÃþHÄ s ź k õ Bû ø Ì Ø ad OD ÑDÑ1 UÕÍ R º ji f ¾ I P ½s ªÉOÿxq ýà ¼ Þ Ï v ú Þ ³ÈZ6 gé v se Í G ÑR ëóEZüc trm 0 PòÆj ô j¾ Ó C i¾³án n5q ë o EbèÑ G ÄX4Ó Yh Þ 8 ª9lZ4 h R³ é µÖ N H w ÙÓþÐê ÆôQS Á ŵÈ0C sO ýv Ä ìBN2 o Í7 sdõ m hQv LÇF Þ ýö x sf U 0Z þYÀ u Þ ëT ¹ Ü Ü ô ¾ ¼xx a Рѽ ÇE5yÅ ð Z ÎCgé õn 7 hµ ÙU U üÆ Dlõ eÚ x ßÄðh Á q 7 Çî1ÝÝSÚPýÞð q g 7µËtÍ C ý í ÂÐ ðWt JôÆIv Ëôò r vÆÓ ÁÍ ùx ðÒÖ æ²kð º Æ µ hô Ó Z µfc Ú ÇR Þ ý y4 LAôì 5å B ZîlIø Pç ß Øk oîòÐ ÞÝVÚþ ÎØ Ý KZÊ2Õ Á Ei⪠²èô u BK ½ ÐÓà I Sö ò y sw 4 º ï⪠ÏêÚ þûÓ l î Ñ Z N á Ö ZO ô¹ lʼ Ѿtpnp ò ñL0 üãb i³Ïëqo D Ò Ì oé FÐ Æè íe Ü i a Þ Ü á l íÌè ² ÔöTx Ò ét íÆXþö âì ù f Û SÁROî äéj ù ø ºº í Ñ Í ÑQ mÃÓ1ôØ d õk ÒwØí Ã Ë ö ßV àÜ Ö½ ô z ÒJ³ ÝêìÍZYÆJ æVÍ èføª õBÐÐ ú üQ Qÿ T4 ½µúUxý áÍel r Rqx4 2Ú ìì 8z²È ü f Y õ R µ Ä ²¾ Ù Hñæ Á ý zf ú B u u 4Ûó BÎXá Z X Q hq Z Ùµ 0 ø BgÏhÒèiô ÐY óE ÊÊÈt ëõéïi o â3F íÛ ¹ ýûºòK p zî V ÀâÚíhÃà ìnë 9Ë ºq Ýã îúg ýÿ È 5 4 î 5e 8tö 2 êñ ª Us F FG Ý æ¼ ùWÍ µy³ ï ¹ ³ LT ÏÎqû ëà Bv vÓ Ô z íÑ c y ñ fu ÛU 1 ÚÔ e Ý ëå ÃWõ uÿ MÚ ÁÊs AG úÀó î VÀcGy éþà R 2 ÍR e i¹ oÆ an 0dO yé ùþ6sBÁÊ XnÌ ux4 jî B z7 ìkº  Ôå tô Y Ò Ñ Íöðü ³Mòø po ²ð ä VÐfÍ ô x ä ü j6 c R nhõ µÂ J Õ Ú ú nP ûÒ Ó Óî ÔúÓk Ö éí xG öw wAª aÝ ö ºõ9 Ù Ö ZëÛàvmé BÆËh ½ ý r ºW ßÓ ÂE º ÅG0v ü Ý áÊ Ó tÔìc ØwíÜ rÉÕX Á ÖßV Wû Q H ZÛ YÅi ka ÿ Y ÊÝ3¼ö 6 0ô A ¼ Üúªû¾Þ Ó Üëñ eö ² 7 iØ Ù y ï ºí ñt 7 Ol é g B 8 î íí Tðd Üú8ËÝö ô í PïáçÐ ä óiø ØÑ a Ú éÇÆq L L ÓÝ8 à ì 1 üɹ bîÈ ÿª v È ³ Ö N Ð I o m IÝXQí X5 èÇ ó5ýØD U ÂPÖCWID rÞÞ w2Ñã ô9 RS Ñ ¾ LE nyø Põº A7aêtb ð² èÇ Æõ¹ÈQ ¾W¼ Õ ³ål WCT G 2 ö³p WèúÓW åù B QäzM h ÁÞ2N SïÓ Ç Lñ Jþ A0 ç öß 5µn 4 l G¹5 àé wð Põv ÊÎé V ÎÙtp e Ìj f Þ 2 ÈRH Ï îåÂ Ï V Ë ÉÏ te è g x5¼ ãU Å çpÎ ÛHí CeKí Ü ÕXÆùÉ g1 ÂzQ p ì Ü Æ ªñ G R G0à l uè Ç Ä¼Û è½ q ë ² Je S ÁixOÊ qw ãh Wó ó éB6 DòàË3ó Y â x èI DWè Æà D Z¾ j I ñ þÇ H Ç Ôe î 3oº b e Ó b 0þSú Æ lF7àôn À ÿ ÖT içñ YqK ÇÞc A4 E I6ûK ÁNw de Qþ ÇKZËVEg éA a UTM 3gÓ 3í JZ L4ÝI aµ Q jãðÞn a 4 b 3 oa ÏK ï ëØbéè0ØÚN ÃÞ öYËó Û Tw0à àFÁ Ú ÞlÔ ýÌä í e6 ÝÚÎ ds eÍ K Ò Úåm³ e Ì a ½F CïA aíÕ Ù Zw ÕØ æ E j íÍ 0Å µ ªl ¾f htYÉz V ºð oø Ój ýÏ 6s HSKiNú µþ À Eq C D RÔ Ô Ë² KòÞ3Þ vêÄÙ ËÙ 7 Îvb ÎhÒ 3 MÛ4íkÓ6M òÿá d nòúþÏþ ppÎÁÁÁ í K Ð ÝíÒ F²Ty æÎÉ Ü oÒ s Y è ÙF hð y 2 LWâ oì²Iéí wv ËtÂhÌ S Ü aÊvh RO 1ô ØìÙj C ú 6kÑä ü Jl ö S Û m j K L Æ ª ä Àa Ë5 ¹ Ì f â SRïÀ ëS KåÉã NÛo9j ðôYR2 Ñ m Ï ðé qVt ÊÕdÔM Ûè ÝÝ ô Èä ö ze ËX d E HN z ú½Ü µó ½ µ seFCÏ y Ñ Kg õL ÈÈÓ ÄùÏ Cn Y ¼M Xhd Ù âIX ß INjûÒ ª MíÊO Ì ê 1¾2yRy C Ñ êMåÄÓv¾rO³RI ÔÔ Ñå Ö U ê 4 õ ³ Õ2 m9Dzº ª Vµk úlÉ ÔØd êg M Q i Ó f W P E ùÁ JEÀ ZdÏÊ 4 u ÅÃ Ö õ ² ô Bcro r lêå ôv1Ñ IY úK a1Ê y í iÐgU µ v ˺ ôÔH øg 0ýñ 0b½aúª l l õUn Ï Y h QÙ Ü 3 g ò EÍ Ê å w æ áâE G e ÿ Ãó AÞì Ma Âãðjår½ qs ó Ì ÎÈ E6 02 b æp6ü àý n ÞeðÈ Í où Ò ³åÖF lõî õÚÈòÀô KQuL kÉä è ÚY EÜ zÆv4ÑâγÑd a JÓþÆ vk e n ç95 6 Õå3 é6 SiÆ Ûe Á JÖ nèk aÄ¼É ÓEÜ Ú f z bk à º É ûú rÑ µe ºÈÖ Lº8ì 7tº gâï l ÊÙ 8õ 5õ jz F 2½ Z3S ÜÈ b M5 Ê Û ùÄl vê¾à éä n Dß ¼ fvuà º³ f sAm xaóô zY Ìî àV ká5 âP Ï F½VJ4só s Fb1 Õó R f ìFñ øvç Õ ìô üà 1ø Î t ªU Û µå uÚâ LB é3 µWêö ã bÓë zú Ú LÅn4 ¾fªÃùë Æ ¹¼sÊ lÆ LÓ cqM¹ ¼ Þø µ ú ýãâ ôJ 8 ÕÇä ãȪ Ñ Úä è å 5v ÿF TmPÉl Mº Ñ Ðh j ÑUè Þ iÉíxæª kÃéõOò Z É ÏÈ J ÜÚ Ógù ß kÑ 2ë9ª f Dß Ð Y 1 wÝw ÑÝî ýéåN Y Û É ìH ² ýµ 1 wl ÒâÂ9ån Ñn x0Ïpy ÕÜm Kj¼þ çE ôF Ñd Ë É 8µ ÕèÏÑè M ÆÊ ²Ôòm ìrrH ÊÎ ÚX ñ ÌÖ Òíc X M FUúü6Rµ z Y wÜ Ì wU FiÓ Ü 1ÍÈð Æg6ø V Íp ¼íõ øÕ º J E 3ºTý ÆÁÝ Éî Ó VkË ø tfd V ½ vKÖí 9jÆ ªqjÕ FJ F Ûà ê 6fúJ3n1ø H Q7îÚ j xK î¾ò MXÁ Öfª Ýr ÎPYV é PJ T ZÓkt8² ÐÚ g C cÅ óÝÎ áôÜeêà Ñ Âi gxó å V ÈBåª Éc 2Õ ò ª y JÅÌ 4¼ I e 3à ÙW2Öòºô I åR É g ëlNïàmreñöBJ êb ÒîkuW 3 iÊ tvs UCÜ Ø tT É9 Ú ÓR F Î N E Ë ²Ò Éu ñì v P â i ѽUúc Lñ È mV Í 0 IÊ iu LC 3 j òô Ú µ L C6 S9 YzA fyç0iÁ JY µÝ ÏÁÞ wdB ÑØz ÁAø ñ Sqã d u E 6 ØFç KÄReÍ ä 2M ióÊ h ÞP4 µ ÿ ÒTß ÓL ø l 6êÑ 1c½ÙîÛµê ² úæË 4 ß O F Ü g åL È µ 1³fÎ1û S þ ý5WÇ i ºq S ê Þ½ vCü n xt 0 ÝÍ ÊóÏ V ³½N åMû EµK jû eÅ tsÍ ñcY sEüö õ½Ç o Öõ íyñ á Ú ¼ T3 ë Ô ja S É jË ï Å Ê 3 Á Ü ð 1ë Ó TZz CYç4Kd J m M 2Ô¹ M fW wÖöG E3OXù Í û Ûûo Ö F íLÊØ ÞÙ oÏ ß r 7 tá i4 É Ð dÉÛ¾ YïÎl Ò² 1zÛ ÊîYrsd ÍìtÊ XØT l Á 7³ xÉÇ lþ a ÛÍ g½yF A ìiÆ N Û Ë vÒdÉ þ é¼ZCñÚ2ÿê ¾4 ÐÕ çj êÔj ö2ªÞÞ a Ï ijntRi còÑ pn¼PÀ Í µªòlZ E HÍ ë SÇ ÿañ eÙù Ôãh²¹é ü z Þ Þfðù7 e 2 ºíï½X pp²ZÝ P qWì y ¾ Z ù ¹Ë û z wÏ wÐ é ß I Çð z è Ã1òVò½ KØ Ù5 n8Î Ù 1Þ º Ù 1 è ÿàÔ DØLñ Þ IzÔæÑ VúÌ 2þðáØ Ì79x½ Z² ZSdÑ éÿ Sb NÄ zbO Y 2Xº gÖ öJê ÅÈYê rM rGdä1ð ÆÐîð ÆH 6Iîº ªl Þ ÚPê0 õñ ÆØà ýPìg ë Ðß ín ÏqLjh ܽϺ r è OéT E1µÁT nÈT hØã ç êuñ ¹ 0 crÎ üÒ È Po fÞ kê bf ÎXèëìÚeL¾ Ê ²5 å ý þü RÊ ÆÞ áu ïö ù þ²Inon aR ÛTQ9cÒ Òà æÅú µ U i j ú iÂîò ç ª7l 6ØnÓghu1 ³4 gÒ f ÐÆÂÌ dð ï ëiýÖÈ ý cMÀ SgÞ XÀÕÝ º Åå ¹ Ïð Sê W ÿÚk iÌ ä H UB û ý u FñØú Ùlâ WÒsg Þím Þ ê M ¼6â Æ0þ6à Wnª XÓR ²á AKI x ÖÊ ú p zô ù íx Y s W çùe² 0 ¹ ö ûWÊR Äy¾ÿ HÒ à KÕ O ÖPqÍÄÛ xok y èâ ê J 6 ï TV Ô ØËU9 Ó GGæïç ëZ 5 6 ú Y q¾ü ò Å âW à ÜÂZ 8 Î XG qäÍø æ ÌäZ ÉQÈ ÿ ÒXlÎøª UÎÂMÍ CÕ4 ñÄb Õ ý95V ò3 Æô Ç Í Ë Ú ÍæÄ7 fq Qf WúÔrsü Ô æ èËXlÑä éÛT¹ Û æúÙ RËç ÈVa zèóÅï r Cól ÛZÛ XZ¼ T Ð x ÿ 7 y9 I ÀÈ hW9 å ë3ò ÛÆhuwÆbòï5ÅV VÈå Ì4F a³ã ÙB üåª ¹ I 8 XÉ ³åâ d¾h85 N TmDéŹîJ j 7PKÞ² ö ² íÅ ùÏ7x ²ÄOHÇA æ ä S Å é ¾XW ª2gÞº¼ª JHQ Tü  v QP q y H Ù Ý ã wNVÖ ÿ gÿÉ tù 8 8 esÁ öº 1vau ½ z 4 Ö³HV æ b 5 ü7ä Ïþ Ü 6ª ÅÓ Vî ï î ù ÙcðÑ µ o hF07¾¾1ÇÅ tQê þC ²øÉ ù cCi d aÆÖr r tb1cE Ç z 7 Øåì Q 9BáÙFDl 7r q4Q 1Ä ³ áØR 6 Ϫ 8 ª3ö4ÕL2 õWU mì bC ê Þ ªÄÑò Iý T iΪ 7 mù7 0ð õ   åÂÞ Wß ò äã ÕẠKé5ÁñµÕ Ý j 7ø Ǫ7ÄbW Å O íàZö ÐË B Ó8 ÿ30² 1½Áfd udæ W² MÕá OÈUY OÍÈ ë0õÈV5µíp k 8 Û Úv cK éá VaèeÒÚñ Q 2 µå â é ÚÚêL Øã b Q3 HÃÈ nj ¼ ²OfÔ Bâòè n lrgÅ nÆZW Í ¹ Ð ù k ûLþ UjUÙ Ò ñDÃË æ éÂx òf óÕt ë In ÝmáJ Uò çÄß äÖø Je ªÂæê ²íuí ÉÙh ñWI Ë Ånè ÝP jQeiTª ÆT SÎÊj u X E 6¹b8z 9ø á ¹µ É ² dA J îh ù è Ç Ë Kª ýEó iñ9 gÇBa2 Ê Ío Y o ñ ñµä c kc s AØÎ ö ô ýhè tÜÐíÔ Êÿ 5Å ñÂSB ÛÈú cö1 S ùZ Óå í²J U F Æ a N ½ 3 F Ì0l ³vÇ Añ á Pì âÜOÄ n lÔÉ âðÿáØþ ho ënyì¹ åL5 ô8 ò æ z 80 Ai h yàÞ Íã em ZíÀG ðò M È wÊ Kàpì ó S9 w ç¼ c CW ì  SE ÂǺ ³ ý vG JÚà üõEé ãÚ Ý dMüÊX3 z ä yDX z ÊéþÒ 1ºVÅ2 ïÚi ³Ð Õ Þq Hïtî V ß v õìd é së9 hѾ Ç ã ë ÇzcÞz ôÑß àãÅ OY0Î ß Î ò f 0Àö³ Q Q  bW Iî 1ào4B Ï à H þv Þô ²Ôq ë Òx Õ Å ëñî p ÎkpÛìü ÅÌû 9ø Þ w ³í sà o ì²k¼ ÓôüÄò n L6 6æFºY òVõíÓç ê Ê ðG ü áIa ý5S vÚT þh WMÜhà 1rbsr ÍÈ 1ÙWµ l a Fâr Se0 hvØ dZkaF 1 óe¹ÊU X2ßÛIUHy ÙNîÒjÉo çæÙi ÏÐPæXÔ Ìé µ hQÙ NÛ Êºé â ì xìm u õ lY L 2 Oj³UÚà ÀÒ Z Ò ª ÛÀháÖ ² zIuì¾ k wvt X 1þI H m ï7ôóý 2E Àcy ÆrM Ærí Æ bá ò LØÊ ÿ ²ß dÈeo pÍ ó y ½ª rX ti 9 é6W ï Ö Î L ð i Àì åâªÚÆ o b¼ ä ú Pz Xzaâ äkú J7 çFB¼6 9 ÿ xm h ñÚ û ¹á t k x K¼Î ¾ï ýÈ H¼vò Ï ázªáß 5 ߺ Öö ä ÞÀÊÕRª Ú DÆ H Ûµ ñß N 4 M Ï ÆXß aa ÁVYY dÐ ð HD9 F13Ä a ÐÊù fñ DþYT ß í í ÇÅríâ c J³ úÍ Eé L rF C PÍÛË F ¾ðáTÎg Q â 9 SÉ Y¾ á3i Go xT îÜø ð Ç t 2 Ãôü k ¾ c² 6 8 Ò sr eHnd Ro ÓÔ cJüO Îõ Ë äJrYë W 1ªp ûWz Êí ½ Ü 2 Ëôtô9U ÍÙ e û ª1 ¾ª L Qd H Îv³cn ëv ²Ää É0 FWÄY8 À¾È Ô ýt09ó ö GëõÕ è ü ¾f à ª Y è úJ CÅ H ÜÖ Z Âà Ü LY B vZ3YQ Yë6Øl ê5 ÖÌäi É T¹âW r º1p ä H I Aø 5â ú Þ qs ÿF2 Ì ÙÞÖÆ Æ ¹ëÒé Ô æk ydSü êâ tàÑÁ zÏ þ ÓHú ò 9å Y Zç U È S æÄ i ¹2f Q yL Ú ÞIÖä rìy ÜÕ È ä ø¾ ÞnϽæ  4 ü1 ³S V NÅ Êèë COÑ Á uwsMãËÂåH î C uÚ 7 GÒ ÊT ªâZòõ Læ³x dH3 Å m N 1 i Ú aÆìp³ ٠˹ EÆQ ¼ UÒ Ýí Ô Ã Inîq 5f5 Y 6C WdÆç çT A ¾ R W ÈºÕ 4 8ã B È 1 ¼ º D h3 sæ â S Ü7 heyejF µß ü Xµ ¼µfy Í TÙ jìÁþþu w I qUK x ÄZìu ¹ úªxO Á êePfHUÖÀ C òþÔ¾ VDJ H¾Y Ý ßC îÆhfü R d rH¼ E ý½ úûSäÔ Nô åt ²XRHÈ èc r â¹ ¾ð Ñ ÿW 2Åb² O 2 2µ6O ë HÂù2 Yj C J 6 ÖKdj xþZ ø F MZØmg  r ünsg IÏéª²Ë z9 B òSQ 1Nà6 ZâÎ íDÝÞ ò ø ¾K uü  ÃTKÒ ä 7Õ² é7 ÄÈô õ ÙôÐ ñËw Þ ìõgVx t fXÌM ßÀ A ²1 EU0 éùÝ èÔ ìø ïg ³ ¹U aµµzbEµñ I Ï OÊ ö¹m à GFD ² ìÚã ¹K í 0Õô DÁ Ì t rÞ2ª ShæßÀó Ay å ÀØm ê3ºÅ ª ÒÔ W Ú Îh Çî ÿ M G AMµ À k Jóè ã S O m NTQ5ê öl üâêXÄ ü¼s Õ jjT øè UaÒ5 ¹Ù 2B oa LT ù íâ¼r BÖMärkn mêH 3 Us¾ó M5 o 9 ò t ìl äpíýâ Gª åÚ UIhHg U âòÜ ròDw³Zçv1Z ¹jµË7O 1 Îb¼ º p³Q ÖÈ ï¹ r 6êoô µ h RïDª â Äáæ YÊ áÔAÆ e DDÙ U µªÉ Ê ³yÝö â èåá FØ R 2 º WßPYªðfhYüo Ç u² ró ¼LÁÂGPyI Ò K ò Aq ÔP¹4ÛªdñÕäS M x ÃÓ ð µDÞ Pu CWÐui þü ì Ø9þy ð Åÿ1Vw FÆ ÿ Æ ÿ ú û cLº c ýOG k ÉÎ i2nñ¾û ó NY ü ô Sý Iÿ 4â ô ôßV vÿ î ÕÛ ô ÝÛõ ïØÛ 9 4 ýo û ÍE ö hi8Õ gðþÿÄW8 c8û ݳ Ï e2G0 ÉË vÈ âëÉJÈ ÏóÓ9SÈ æ ø ijQ ß Û Ú oï ù Û Ùiaª g lJ B ¼ÿgÊ åÌóèIÝ ²7ÜÆPÞN¹ÜD øb FÕ Û ºnÒla äi GÈ z ¾ Z ö rýæz æñwæERßNÑkÞ y Ö3Q l üa2 ¾ ô þ ãÏ ¼ ÏÐ Ð3ª i õ ig ½m Íîg Û D äMõ á Ä ¼Oàm Ý z OÛ O8 OÄ 7R o º1ú d ñ òJ eÞÏ õ¼ï ôÀz P HÉ ÄÇ ÂcÀÓÀIà Äù ¾ ¼ x â ÁïDE t î ÀgÂ1 XH ìÇo D üSA ëiôºÄ é g ÿJ¼Âl Ð 7Ó ¾ îÄ è n ÆÑva2 ké B ô èêç ñ î Ë è B Ý Þ Ów ö É ØÄ Ñ Y¼ Yþ æ B ðYâÏbü Ë ñ 6 A Ïô N y þð Ð é B3î¹i ÐC¾ ôÔ ¹ B VØ 6Agx Eÿ 9 ëO G 42 z6 qôÑðcR i èÇXÀ3ØiI 0 ý zÌÓ nð KÔí Ä ÈB È ßÜþü ñ NÝ Mð n q ëùÉTü y² ÁWî ý ñ 0 Ø LbKGÒK û Ñ Û ì y º ß qO Ûo ÿ E h NËð³g ù þ m G üNí ¹ qù ³ÚÒt ßO g Ö y4 ª bÝÿ À ÿ Éo ü ÇtÐí ð Ém 6UhfVÐs Òk ½ Ï Ð 0 X 1 Ð ß1 å5 á Á Ï òü Cx i C ºx úX î Ö ¾ ös Ñ 1Á øÜ v ãÐÎ Mè ä øZ ÐY Ï EB ËFÙÜo sAS ² Gè ¾¾ÇCr 6 àBÁÇË Cà 6Î ö9 è Q î ß 2 NÅóÝ a A n î 4 Î L º à Âñ Ð ê ÿý à ïÿ Ï Ðóx çü Ý ñ õ еJhäé0 w Ð z a F I ËõRÌ u ½ a ÊïæÔ½ 9 qJSñÞ ÞÃ ë ¾À Ø ø p X T Q 5 ç ñòŲ ÚI Ø âÞ 9í M Çï ä O êÎö OüeÁ è À ù tóÏè 2 ÐçnD wØÓ À9 5l i ã LÇïÍ 3â7ò HCüÀ p â ÁÎ ¼ 4ãúAÁ gÚ ðtðÉ àU Ú ö U ÏA¹üÔ Oaù Ú O ½ º ÿJ ðc B ù P Naü ä G w⺠ô ÇÁz ü ñ OËïý Ï c ë вÄï Rü ò3H Ãð âl ÒÏÀïgðÌ C²UPI F d f 3¾ öÅ úb qf½ ó m l ÃoI Áï Û ÐÍq1ü ü²z à Âï x Wü ô ½Õ Ðp ÈF rY p³ ÁÈÚáCÌ røL8xàÃo û ü Op p ê àG f îÏ Òí Ïyx ÈÛ æõ6 Ø ñgÓù í ³ BùY q ë ãN ÄçN ¹ ªÄ Ð LêN ÊQ ó ÄãâüLúZÔ Qzq Ðà Oà Å5 ÌFãóÄVàièÀfàfö Æxâ¼ y g ¾f þ 1bLøXhBØÄC dÙ 3 ðÛçãÙ À á ÄdÉ 0 5 Ø ãÌ À 0 ë í á 0 S4 ÅÃ4Où³ R6 Ó¼6 æf Eª Ó jÔe E Ôýp ÿ NFÜ2üv ¼ å íò¹ Ñ çÛÒ8mÞ ÈPö øÞsa uð GϹ D kKϳ 1ÇÆçäx¾âs P 7Ð X Ô ð z ü u è Å2 ô Ey x à C7 ç Pfc3 º ê Ô3 qX õoF 3xÙü t úÖ üZÁß6 k ½ í ¼ïÀs ï W ¾ qàÕ8Ð3 ÿÆ îãAs7Òv nÐ5 ¾ È ¼èA Èk x2 q½ C äÝ øI 0Ù Aëdðuʽ tkÊ Ï Av y ô ïC yMÅ3SAËTÔm ÚÀT ¹ È ô ¾ È ù î Ô ú7 ÀçA4 A S ßiàé4 i Ó4èÛtðr ß3 Ë a ø8 íb 5 ÎÍB Ø ÙÐãÙÐï9h s ÿÜ 0 ò ¾Î ÞÍß PÆ ¹ Ï L Aw C K ó K ï ÚÔRð tr x ô ½X 4Ë Ï2èÝrèÖrÈÿ èù9k ä ² ZVÀ þ c Ñ W ôw ê ù í À U àíj Y 9 E ÖB6kÁӵРµ m áu ç ðc ø tl M Pç áÆ îmR Ð 7Á mF 6ãÞfÈm3lÄfÈh3ôe3ôe3ø¼ º¹ j tk ø üÝ Þl ÀÛ s ÒnEÚ s èÛ YlEÚ H òÛ lEÚ H i Û Û ÛP màÕ6 Ém CÛ A mG ÛAïvðf ê³ ¼Ü m ÛÁ íhÇÛQ Ès ôs ôd ìí Ø àÍ èÉ Ø Ès lö èëNØ hÏ Á s èÜ ß Ø Ð õÜ ôû ûPÇ àÇ ï tï ûÑ í Ø ü ÎýÐ ý e øº rÝ g CÏ Ã îÇóWá WWAç B W ÝUHw Ò t ÚàÕ 5ò¼ ñÕÐç ßÕ åÕàõÕ ãjäs r9 ¹ M vø4ôú Ôá ó ÚسÐïgÑ L EÝ p z ÇA q z þÀ Ë H ºq v ï Ø Ðñ àÇ Ð 7 ö Mø m ª ú Í e E nIWuÇp dw B ü ³ Å î ûÌ̳ ¼ÿ ï ûéÂïäTwW çxwõÌ C ¼ ÿ½ Þ o oÂGoBÇ ³ Ó w ã ½w ã SAðí õ üü ν z ùü îa ÀÏ ÿ Ç èÓ bÎGðÙGðÁGÈÅ áÿO õ lý ç Á¹OQä â9è3Èø z ð9 ù 5ð bþ zèW å ë ÃæoP ß ö ÿ ä ü èï û øÿ Øü òö ÿ yõ ù ôþ yô ó æþ K ïRÈ ÂÆ Á ÀX yô3òèg ý ø ã x ù Ç À À ENý ü µ Æ C ÃG ÿ È ÿOäÌ úþ Ð oàÿ ÞûOùû è ÿ hÿ ÿMºu Ä TbÇ ÕYBêK Ä R é º rÐ B t aý ¹Ò ¹ y P7èKl Ç Î äª í äj ÚÛB s 8 ôX ²ÖÜ t å Þ È k Ðkmè Î Ðá A ¹î Ði èºî B ÝÖ ë zQÈõëAÐu ÿ L Á Ç ²îPÐ ð6Ê ¹1ôßd Ð B Ý ô BÞfM Bn ÀÎ rKè³Õ Bn uÃZ Üf ä Þà 9 õ ² rb ÃÜ n õ ÐÃB UÈ Î ÒÇ5 s ø Ì4ð Q ø ì ù¾ Ûbþ ðÏv ¹ý ÐÁBî î w Y n zRÈQ o b ê Cø8ÄÚðM È 2 q xYÄ ÔátäÌtØ5 gàú è0 gBÎ àÍB gAÎ Ø6 8 g zTÈ9ȹ9 ë øþ Ì º G GÁÖ âz4b 4æ ³ ò p Þ s ü1 y1 ut 8 ùq2zÃÉð å ÈÏSÑ N ÆN N ÃÖ3P x g ÎD ÿ 3 sç 6Îí 7 9 kÏ æ èu BÏ w áYT A ñ¹ k ÂÆ EG ¹ þZ ¹ rárØ 9ä þij ¼ ÇWB à qýjøý âv âq p îu ïzÔèõè C ëQ KPßK ô¼ ü KÀ öF ñ üfÄàføó øö ºÝ ¹ u Ðkn ÜÛ ò ôÎ ïw ónäæ í Ⱥ 8 ß 9 Ç Ü Q ÿ ÿ 1þ qû yð bò òó Äå äø o È o1 øö èø üõ üö ôø ø úý ÿ ƹ ß ßP Ý äï ûw û ½ñOØû tü ¹ñ ÿ ÿ Ü ÿß s ò ß Ò r06ë eW áØm Ý w P w j Æù Zá V îÇj Zy Ð B Ò úE U j5 ýW þ Pk î µ AæZi ÖÞ t PëXÐ Ö t PëáÚúMBm8 º Bmô P ÿ ÔÐ ÙáBm P î ÔÖJ a pÿS p¾ ã T D 3 üí kû Ú kFÕ b ÙB l TnBõK Ô Ì P Î jÜÑBív P ãÚ ø²P f Bí õ Aÿ½c Ï Úg öż j Ø ýg Àã è x þ u èwà brà Ðã øð ØZ ÈÀ D à³ bRx ðÙ Ý A î ½ T 0 áßFÈh ê º ô 1jBL Ó8P è4 r éU q½ 0 ðañ t Tó ø þk Í 67Ã Í Þ ë CA È èØr èa ò ù G ËVľ Fë BµAF tl B ÛN AÇ6èØ ME¼ O BÇ È½ ¾ Ó ü4 9 vAÏ ØÙ ê u Þ Ö êƵnä 7r úwCÿnè Ð è ¼ Aï ÈëI Õ 5 çM z ½ðG léÅ än tè N 8 e µR î äC ñ K Õ xô æ ³ ø¼ ë v j öA Äwº Ó ûtøc rh r æNG N Cîô ì Ðk r b õ3 ø3Ð f zÊ Äs ì xÍ þLÄb êo l ì 7 vÌ ³ q º f faÞ øn æÍ î àÎFLf w6êd6äÍ ýfC Ù 7 ófcÞ è7 ¹ t òñtôò3P g ÛÎ î9 s t º ß õ Ç Fî àÛE ½u æ cîbäÏb ƼŠo1ü 9 s cîeè o CÎ Ë ¾ À ð äè 8 êþJà rà äïU s üp ì ¾ 2 F ú¹ 9y jï äíµ ÑµÈ ë Ëë1ÿz g ü¹ ñX o M7 í è dÝ ÿß Ý º þ¹ yq z Æ âþ òü6àÜ ¹ ßn î º 9 g u zë Öß pý N àã4ô À é p lÝ Û Ùî ¼ à wD wÄ Q 5 ¾ BÄ l anÔ sø è sÇ ô Ð rq ô Ðc Þ gvÙ ùcW ÿÎÈ L¼ V ò Ê r¼ ¼H ÿ6 ò ûTþÔ Y ý8Vb èäX 8 ãòß2þ ÇF iËc V 9 æË 8 Aì áxU ü öw l Æ þ O Ê V Ë 8vÄ u ÇF îâØbí yõ Ç z3 W Ãô Ú Wí öVÇU 㪽ÕqÕÞê jou µ Ú ÿ½ z ÇCÄÜr 1ßY ãUÅ g Ì í EIÔ Çÿ11 6 c QÄh V gΠʹòµ Ñ p ÚpÔYþ þkk â èÅ qÔ Gã r 3eä ª ù ðª çÓb ú5 ÿ åo q ºÔ b ÎLÇqÿ¹ Ä r½îÿ ï ÑZ Ü 2 êpT UÖ½zÜ Ê ² u8 8j Ì a Æ É ÄÜbeM ÇWf CV ÆVx I âÏV Z Å ü òÿp vbÝpHîÁx ÖüwDGàl7 WÖw Ì ² 2 ã Xß k øÔJ º uÁ e ö W CïÙ ª îYíÅæR ¾ 6 üg¼ ßS ÖMìj Í ô ëò M R WçpQ¾2 ÐÙ v 6µõu ñÍ S ax ÝH Ãe ÓÛ Û ÚI G Rê N No Fb Ì Z Lî Öb o ¹ ÔÚÖ ÜÕYª oé t Mu½ S Ku ºÑã v íuãû 5Ö mk vö á R ä 3fÌ ÞÒÙ7¼ eD ÑÒÝ ¼µÔÑ Á qZÝ À Y7µ kz øźöÂìYuM pT 7 Ô Q ø Z y âýjîuWb Êg WòjZÅûM Z Ô1kÊ ÿÿÈ1y µ R1S Í þ XÖU sÊu1 Ò a9 DA äBŪª rGÁ ÿ ÿ Éÿý ï J ÿ³ÃZ ÒH éÉ r Ë r ¹ I W ÊÕäêr ¹ K ëÊõäúr ¹ É å r ÜTn 7 È åVrk9Ln Ë ² 6È Ë LÊ ôeZ r ÜVn È å ÊHfdVæd É1rg¹ w ãänr¼Ü N å 9Yî ɽå r ¹ ü Ü ß Å1â q ø Ì Ä âJ H Äñ Û N Ä âlq xH¼ ÄÏb øE Äcâ x¾Q ÿ Ï Å3âYñ âò x ¼ â ó²x QøJ æ Bm J9 â Dä Ī ÒÏJ à ñ úC¹öç Cp º ÃÅ âkñ SN ²I e³l d l Så4ñ Úe ì RvÉny ì ½² ûät9CÎ ³älñ ø Î ËCä ò0y wÉ ä ò ù øT ÏÊçäóò ù I¾ Ê äëò ù K¾ ïÈwå ò ù üP ÈOågòsù üR ßÈoåwò ù üQþ Ê å òWù ü þ ÿ É å ò UNs r QV¹ÊS Ô 5H VCÔ jEµ ZY VU ÕÕ jMµ Z ÖUë õÕ jCU 6R MÔPµ ÚLm P ª ÔÖj ÚF W T½jP1 W T å ÔHµ ÚNm vP ªQ T Ê Ê ¼ vRcÔÎj 5VíªÆ ÝÔxµ

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/4-carreras/137-lorca?format=pdf (2015-01-03)
  Open archived version from archive

 • NOTICIAS | EQUIPO 4x4 - CARRERAS 4X4 - RALLY - METAL LUBE RALLY RAID TEAM - GOTO SYSTEM COMPETICION
  Abril de 2013 Destacado Metal Lube Rally Raid team comienza este fin de semana el campeonato de españa de rallyes todo terreno El piloto Jose Augusto González y la copiloto Pochola Hernández del Metal Lube Rally Raid Team participarán este fin de semana en la Baja Almanzora dando comienzo el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno Este fin de semana 6 y 7 de Abril el equipo Metal Lube Rally Raid Team comienza el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno 2013 con la disputa de la Baja Almanzora El habitualmente duro trazado que cada año compone el itinerario de la Baja Almanzora supondrá el pistoletazo de salida de un certamen que promete ser de lo más competitivo e interesante Los vehículos del Campeonato de España de Rallyes TT y su habitual estela de polvo surcarán las comarcas del norte de Almería en un complicado itinerario que transcurre por localidades como Antas Vera Zúrgena Huercal Overa Taberno Cuevas de Almanzora o Pulpí Esta prueba estará dividida en dos etapas sumando un total de 380 kilómetros cronometrados El inicio de la competición será en la mañana del sábado con un Super Especial con una distancia de 7 km Ya por la tarde los competidores enfrentan un doble paso a un tramo de 125 kilómetros intercalados por una asistencia En la jornada del domingo de nuevo un doble paso a un tramo de 60 kilómetros con una asistencia intermedia tendrá prevista su llegada cerca de las 13 30 La BAJA ALMANZORA en su 8ª edición será difícil y dura para los participantes difícil porque el sábado serán más de 250 Kilómetros contra el crono en los cambiantes terrenos de las montañas y ramblas de Almería donde los primeros 60 kilómetros son de mucho esfuerzo de cambios de marcha volante etc La etapa del domingo aunque se cambia de recorrido es igual o más exigente que el sábado y dura porque son muchas horas las que los participantes deberán estar dentro del vehículo en carrera y la climatología almeriense en esas fechas se prevé sea de calor y todo ello mezclado nos lleva a las experiencias de años anteriores en las que los equipos que logran terminar lo hacen completamente extenuados Jose Augusto nos comentaba Estamos preparados para el comienzo de este campeonato que se prevé de los más duros que hemos corrido hasta ahora en este prueba participan 5 pilotos campeones de España de años anteriores y otros pilotos internacionales de gran nivel en cuanto a los vehículos nos vamos a enfrentar a grandes prototipos pero bueno nosotros también hemos mejorado en cuanto a mecánica y en la estructura del equipo por lo que esperamos terminar en los puesto más altos dentro del certamen Pochola añadía Otro año más aquí estamos dando gas en el campeonato no sin agradecer como siempre a nuestros patrocinadores Metal Lube Como Goto System Styl Auto y Roturama su gran apoyo y confianza en nosotros Más información acerca del equipo en su web www metallubeteam com

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/8-destacado (2015-01-03)
  Open archived version from archive

 • RALLY RAID TEMPORADA 2014
  como piloto y en Pochola Hernández como copiloto oficial del Metallube Rally Raid Team Recientemente se ha condecorado a Pochola Hernández como Mejor copiloto de Andalucía por ello este año es mayor si cabe la fuerza con la que llegan estos dos maestros de la conducción prometiendo sin duda un campeonato que hará vibrar a todos los aficionados a este deporte Cada vez son más fans los que reclaman información

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/8-destacado/136-rally-raid-temporada-2014?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-01-03)
  Open archived version from archive


 • ýl ei pìµ Íû8U cù âmIôÝ VÊ OVXÇÙä6âËö íbUÿ ê µb i ÝÜÊ æÅ ûk F ßkýú E2K Ë ³ kK ½ É ÈÆ I Ñü åÿ wÏ c öïÈ Tt ÃªÈ B º ÓéÆÜÅ p ÀO eÞ ñwõâÿ c ª ì j1ê AA Ñ ÀrD JT aE9 ù õ R³ GÈ h 4mWL M s µ âw 8 ü R ÍRÚ7Q ø L7 Ú SüþÖ Qö Wéöp DL Ê8 ³ Æ7 ãÇ sÁt 1ØKõ H K d rKñóåÿ ü ÿ êý ï3Ýj v²1 1B ø ÔôÝ8Éñrçð T Å C êQA â0 G mÌÓë1ÿ íâ ëúk Ü Ë rZ ºÆëÈ ¹ ªï G ÿ wþúÿ uàTu¾ uz ÒG ð ÄMöý ymâ bSй Ó äý U ÊúH º Kh¹úªM¼MÆ1C ûïþ ÊÇ ü ìóÿ Xªe v Û˪ªB Y ôxº äÿ Ê rO öÿ g LµÔ ¹Óã êÓ S õ9º â² uáñâ 7 d Ô òpû ïÉ oSýÙÃâçðÉ È ÒÎêJz c7 R d Þ N Íñþïì ìz wn r È qöføÿ kü ï Å ½ Þ qfæ ÐÐöO CXh sJòM Î õ ¼g G û ÓûÈ ½ÅS p O þï ý ý¼U Ô Cu º A È Ì ü êÃþD ª á å X R Y ã Ù Òñøþ U g ÏrU QHã OÈrOBçì ú ÞbªÏ41 TJ òÝU e Wk J 5õ iÄ 4 ³ÿ ñU É WÖ ¼ Ö¼å ñ ûó h k xµ Q º 7 ôZrøW Å ³ Ï Û b Ð ôë 6 úcÓ5cÁK Ìïû ºmzïÒyuTI Åâ 2 jÒz c kýââ h5bï b VC K ØÇÂæUVªü2 ýûÆW Éöý 1ÉlÈd q È7pxË Óí ûÏø ëiõ ½Ü HZ G⼠̼ ÿ ý P ê2 övm Ñ U y û I Ò ûÏ ö J0 hÝB E mÜJ 6 QÔu Wû3ÄËöJ þ²â 4 Qé o nÌ JÒ µø AfâÓÛrø 4ø h ùp ÿ QKPb à Q êmö ýú ßüW b îôkKûi 2M QÜ ü ßFëöX 4ÅQÆ ï ¹eKÇh Ý áð Cý Ýâª7 êÓê hø ÕîéÇâo öÿ ã Ò Ôà B 9 Ü 6ñuû8U Ó4Í FIá v ä ÿ ûï h Y î erÁ Ò úÖîñ ªð3ò P E t M¾4ÅY ñÞ ÞØÄ H á ó ¼ Í cyT BÌ Ùj̵ ø Ïû³ n äàb O ÔQ N¼Ûâý òâ Ùõ Y ¼KêÛ¹ ò 9 ø z Û Ú D Ç Û I òZ E eE¾ Èe Ç ödãñÇ O 8 N Õ½Í ß ª½Ô 1 ê F ç Èë ç1ðþñ ÉÅP V Ê MFµ WÅ ö â FG Y º xk PÅ ÊÌ ò Ôr y R Ù Ëú½µêÎ 6 q ñ0W Ê Ý Ýz ñ 7 ýlP K² xµ Ô ù þ ã rý ò S Ôm gnBÁP q5 Ôn E fg d qø ýµý åª ZT X õW ã h f ç âø g Þ õî D 5¹URÐV ººãöãçÅ U â ý Þ êDòe è ã z U cä DOÚáû D pº S AG ù µ Ãw L C Ue õý o Ë 4p jR F ã Úþo t VÐúaâá z å Çà û Å Þ ÅMÿ e Ö q EhUo df C þ ýTÅVà ªo ÝI ËûXª Õs 7Ä Ã WÇ K ÑG f7 A eÛö 0 mB XÛz ¹Û ó Õ á Sáä à ٠UEÍ Ô Á t éö¹õåé L T ¹ jÿ ²ÅP76 ìRæ ú Ö Ô û õÖ Ä¼ãùu y ZxÑ ½I M 8 d D ß ÕQ ¹àW ù É ôöe 3XØ ð uø Éÿ ôV1 ó í B Q  ê Ô Ì é j zp éÿ 9äUVÞòÚK QF 8 yo L Æ µ M n Få à Ôê z è â òðª 4Õõ W5Q Fô åÿ Zù à U à õ1Tñ îZØ ú 3 v ¾ õ0 W ùgêò R jSùùâ F³ Ê rü Ô â r LH 0ì TWíòý¼Umµ èòÜÕ ³ þMiþ Ó 5 Ôn âê 0ê òïé ç în RI 7n Êü xú¼¾Ë8ª íòÅQ gü 4 9µ E¼Ñ ðeCÄ Âb r ËÍnûH Ñ NPÄÊ ÿ åêÑ8ÿ é¾RÕu Þ eqsn xbgPGÄÊ U ý º i È zb W k ï àtÅW ÌT vÅV¹ 8 DÔ øâ ÛlUÁ Å Æ rFY ö è1V E y Z Nõ í HØP øª 7uß X Ö U B Õ ë¾ e VRA Ü á ³óÎ b u ØP Sí7ó³Î y Z½Ë JD õ ²b å üä ânR C ÒKxÀÿ K ÃcjÏ ÿ 9 æmkÔåkb 5 2ìM ú õ²È k éé Ï j¾c½N M 2ÜÂú ñzr Òr ö Ýç ù å SÔ ÅÖ îîYbv uX VFõ cý Ýà ÿ òrå 4 7S Û QSþ S þ óß bóKZyREý l È tU Ú5 âè örUa ½ni àøo ² ç èw¾tÕ L z ßù í û É âJ Ë dÙ Q² m ÔTJ½ ¼ à H ÌQäå É RÖD Ì ßZ Øÿ íñÊf7rq a Ûº Wr ÿ S ÎG ³  þ6ÀU Ûù Yºctá r J ë J I Ê F ã Öj J Hõ G B ÿ ø Ùa ÿ mÖäýJ Ñ Ñ ÿ ì V Ýéö 8G U 6 gþyàT2Û à ð ÀÉ µ ýÿ q e ª FGax h ªFß Úþ ø IæÒ Èà X B Õ òËÌѪð z óF Å6Íü½å ï7C ú Ú uEU 7G I I nN I lòN ÈñjÖ³ IR Û e R9U Ì v sW µ C Kàÿ Eýì Þ V Ït 1 ºú½Ð ÂüÃPT âSËùqW²ÛßÇ 9 5pà a ï W 6vL T3 ñ g üAª ºÆÂÚÍÄÈT 8 äÅR Ïm ôï f I e XÛo ª N ìpªPDþnòM X iË 4øÃZ Á í Mé ÏÂ Ë éÚlú ÔV6 âwXÑ RÌxªýù ¾ïü üºµòF eñËöîe Û Â5û1 òÿ Í Ì Ôn½ ÅP2 o ñV ù åHüá h AÊ fQ¼mßá a Èå ¾ Õ îm ñ w îÑÈ ³ âÙ B Uu1UÀ z üã ªÚo Ï Uá z ü úÞqÅ ²L æG ôï1 ÙÜê hÁ J Å ÞIÔGEÀ VÓíem 8A X ße 6 þqZi 1 CÆhËþ²S I ÿ MÐPð P õ ÖÅ J x Ú Hc ËüTù7ÚøqB 7 hT I8 5Òÿ ÛëK5Ò ý r l ôÝ ÍVÞ îÛáP v kjü óäRË ô Êu 6ã iã 5 ÔR f ½zb Ì à FBô Uuä ÚFÙ t Å N d3 Ä RÍ Z 4åÙÐ mºu øPÁ 5O åÛ bxÙ Ôä í vqWÎ ªpªñ O Ux j G h qT q â ÿ Uõ 7 Ö ÅUæ ÖRTÐ É Å 1 bNõ ý Æ ÊÀô Y ê2R5 Ú â Å ß òZ ÅcU Y ÿ ÊcÂej ó õ ªë1úÜ B ¾Æá Ê µ½ì Ã È öÿ ÄESKß YÞHtÄ BKê q å ËK ÿ ó½Î ö m ¹ ËQ ü ²K òÉð¼ ädɲ ½f Xô 5K4 B YË ý ì ê ey I B ò ö ÅTþFÀMî VmV ù 4è ØÝ Hå Hò ¾Ë ²ü ÓèðÞÃñÒ à ëþV Õ óOæ µem ÄxÄ Ú6 ecdë û î¼lª Õ k ¾ C øSàþO éËü Õãú 0Ë c ü û ÙË ÈÞPºÖ ¼ ÝbÞY ü ïû ð9 ä X A 8² Ô 8 Âó Y æFÐlîd yR O þ µ ýå 6 Ôð ß c mFé â2ºý J Å 1 ð ¼ YÖÜê j Ê WghÑ Ú¼ I9 þÏü7òd I s ýbÞ Ñ7 Â2 SF ß¼Uuÿ rWhCjºy oW Ñã u Øqû gö ïe Ic Q ÊËÒE írý xU3 ó Ü wËõ Hõ gýl ß b6L Yµ RXæ åo áý âü ¼ýæ í Î Z ò SEJ ñ áâ UO èoÂ9b 6 Ç 1Fc Æ sJ ÜKÿ ÇÇÅ E óßæ Âh Øèv øW ¼ yUR H 866 ü b Ôo Í 7 ÄO Ö 2Ð É m ãjò ò ú ô w K áAg áêFíüÑz ñ 6 By Ú ci MȲ º0 îyª2ü8 Ý ìr i ôÕ õdxX ÿ Ò ú ª ÆÂÃÑ h SâI ÄÒF þëÿ ßþ ù CP ³ õ ³1 û ñ ùa dúG ãóeÁ¹ Çf îâ 8 ÒÜÈ Ì 5ø o RÍ Ém á Y m Ò ² ú ²L x Êÿ uàJu1³Ò ¼ îÁ sÂÉ4 Õä à øZ Úå Pi Ôv Æ F Õ ÄgûßA öSÕôY½9bÀª7 Á 2 I ¹ 1p yQg ê Ä b9døãýßû Pó Ö ÂêåO Y M½UV Á åÁ çü Ò õM Û ¼ Ì xq Øð 5 k ûßWâýÛz¼ wéK Ç a µÔóX Ì êFêw äº ¾Ì Qßû¹ p ¹Óã½ 05ÀÓ Ôa â ÿ ÉýÞ ê ÑU hÈC D W í2 Ëû8ª O O yÅÒÖóD I P ýí ÈäéÅ ÇïÑ ÔMÁ¾4 t 2 r Vø å ÖA Ó E ÔNÿ Ö Sáá þÐTÒÒñÚã X9 Ôu ácJ zoËöÿ ßx FòÓÔ É ü õ Ñ Ýº ê k ZXKep EèÝZ Õ Ù Æ qufÜ h²ÚÎ ütI w ò ïaUä äÈÏkk 6Ð ½H å ÓÚÊÎþ KÉ Ò p êѽ9 xæ zóK c ïcvý ÿ c å¹ tðp HðÄÅ Gûò ÜDÿ Íýänß½ÅT4ï0 rðØEw âT à ²ú2 ÑáäÈ Ù Úãö ð 8 RßT Þ bYÝ Ã ÌÉéH ³ ÂÝñ Æo ï1J a hçº µµÁ Ó Üúÿ gÓ ¼cæÞ þÞ Ï âª³O ¼½u ix X Á Áà QÔ S zB Ö p2 i J í Ûpª² cX ÖÊë 1Ë ã Äò 44â¼äø Dý ûï j º fhH K Y h ãUçþû l vÖþ µí Õý9 f ºÅû ï ÿ w GYÄߺk ¹ VøDð o G õ¾ E öy ö ª ç Y ¾ k Ó Å ý ây Ïð b M W çR µûC Á ²Dï ZSÒ â tãýãü µÏ Å ºÌ0 ÝÛÚÍû¹Z aW mÎ O Ö ÚV KÁùò U F D Òò4ýØ H Ä í öp Ë Öáy Ö âa ÕÞ W ÉþüçÍ Ùb Öõcn 8î íßþ äZh s Ô 5ýçà ü H Ó Å æ³ L íFn íÌ Ïãþïý ë cÐôýV úÊC ÄféíÑ OM I K Ñ ÿ u 1T SµÐÒÞ ON y ì Þ 9 ñû7 IÆOöXª å Ö b wm SþX í ý ý RÝÅ 5 Úêu U U þê 6ø ÈÀªövVê Êe ¹ Ñ3 SW O ¼ ØaW îî Ö ä Ü E fR Û Ð7ó ï ÿ g µ i Ô r kR9 Eþìrøcw Óõ w U â q Ó µä ä Kmï4ë ¹ E Er Q ýÓ JtoøÇ ³µ² VkS42AY âåc Nñ y í â m Åé4ÑÛÔó â Ìÿ y ÿ x¼ÿ OS Lÿ ë3É Èx a Íbn r ìòý Ôýæ yÌ 7 Ö N a à Èð³ ø Ç ãà îþ Þåõ vïl 1ß cnTû ³ñÿ ÉL Z Û oí¹Çö ìÉû Ñþ y ¼ÅWOªÉjï d z ÄÐ Ã ÿ ûÏQpª Ú ª PÑ4öí dROÚJ Ç û ³Ï Û ËÅ ÿ ¼ öù⪠þ hcýì Z2ß ÅÉ öåLU òÌýP e Ë Õä Õ OR 9 ñzL Ý ª Õ² éö ÛÚ åõi F àÌ 4ÿ ÔÅUµ ìôþ F f òBÿ c ÈÅPº ÜiK Ïhñ èËÅÐñ ÝÈò U ÅQW Y rSÄq 9påÇàç ÜÏj x m íå c O³É þ û³ RÖæ ú½Ävir În í Ãí ÛõqT q HZü 0 H tiö ü ÿ uâ c ú3 zh þuåÉíe øU Iÿ å Íw  x h òO qT9 âÒå K¹¹ Xî U ið uýÛq U J Y Ü ² R ² çEÿ S K Ãy Ø Éanð u º6ôá ññû KÐ Óíå Xµ hÖ y BÅ9S 5 ìª 2 ú L 9 X Ú ÿ û kû¾XªK ÚßZ Û¾ ²jr s q ýÜ êzlÞ îýoÙøp Õ µiî5k 3I wB RP q U ñûUæË Tî 2 Å 0 qå ñÈ Oõ Q1TºîêâØ æõç Ã3qvYTïÉb ï ã b 6þ Ñî ÂL 7 HÎÜhܾÜS N ³tQu l Y ÂY ù áý Jà æa4Vë24R âYIcÉ Øÿ Qî h A ºT mNÞ Øÿ g S k Ë QÌ Y ¼ 9 å w µþë Xª Q HIBÔ v Nëü éý Þúxª ìÍg K Ð FþïÔaû ëþó Ld Ff ¼ á Ò ì þzqªp Z MþÏ k Uf hP ËJÿ ªÇö ªJöÚrN³Ü vòÈå I æ µ S ViVt Õ Acâ ñaU YB g ͹sÉ zì Æ ü¼8â ÄfÚE âØGÈ ÿ ñ K 6 28 Óñn ð¼p WOpì³Ô ÄïA xÒÅ2²ª c² l Ùä y A1ÆKn9Sü æ Ðz ß h9 ªÿ Äÿ ½ôñTïË p W Ú 9 ÕLUè d Æ R E Æw ª²Ûµ 1Wºÿ Î6ywÕ 7r d iCÁ mz O JvïÁy ü å DXÃTbÍ0Ð5 t º Ð ýÇùKàëö 2 úãË Eî 7Æ Æ HÔý áVåüÞ KþM 0 wËÿ òÏxÂä ¹ G R ó ò ìñþL3 ²0 ÊÜ b ÿ 4 Js w7³ î8 H þ Å ûK8ÔG aÊ ÿ X Kh õ GÄ áøy 1J p î r 6P k íü æf Ü 2 FZ9 dl O U i ß Vkwá d R e E Ë ó üâ z7öQò à 8 vy Ú ñ ÏÅ X oL ½ À Ë UmQ Õ8 ø ôÿ o i b Q oÛ VJ ã À ÿ Xó è 5 2Vão B ªVH ç ÿ Å R ùùå3å 4Ï r z nãj X B Þÿ Ç È N ªA 2 æ j Æ ô N Ý ö EM R Ñ44 Ò 0 ñÄ iÈ O òå 8ÙL RÒ Ð JdD ä á Xð ¾ þ çJ Ð 4 Ý zÓ hRºb z èFH E Þ ¼rL ÐÀt8 ½Î S þÜ akp5ÅQ ÆâP çøädh2 y Æ6ÔÖI øÔ¹ þ äÌ m ½ßHòÍ X Zé ª PÕ R ÑË ü Ýæ û¼ßÏ B¹Ñ úã06 Ç 5ø8 ì ÆcÎ Ë Q å çZß0j QÐ Nb à Ôê ÓàÉâ¾ T ã âåÙ 8 nN ÿ à 6 Ág ½àÜ ¾õ9â Ý Ù º î 7 Ë ckX ÆüR¼ Ê ¾ äÅ gfI ¾ 6 È Óeø r7 qe XÇï tû äx Ï Ù YYþò Ho fÓac 4 ÍA a Ñù ç ÓSQZÕÓö¼ ÊÅ wÅ þ b n qëSú T U oQ UP ÕñÅ ß So ã Ú UZÊìZJ m é K 14 ìØ7ezH ÊF2 Âä d Ì uÈ J BÇÍhSá O ÈÄÛY j æ A ñKK J½ f äõ Ö è TÓÜÖÌ Aøª P êz Ë ¹Cl Óü ý 8ó Vw Û âVbUPn ÈÊÐÇ ë Ñ è ÉÉ ù K¹ q H ö à R jÉ d hkßoÙ98 Ðí ÖghÈ VF X ãƪ k ÕÑjrIg îËóaAö ùXÕ T ÓL â é t 3 ý ò jL Ê æO U þYi Eý e Ïj ïz n ³É½Tãü íów Ë 2H 24 Àµ Í A ê ðh tÍJGKY õ º JoËáÿ È Ví¼Å j æGb y Zü RRÁüÇæYîµ Bìh ª û ð Ú û Î È a F4 úÒ 5 ä BÊѺ R k 1 ò ô U¼Ä ÛÜ þ ýÕþ y åß Ä r² Á¹ 7 HòW òÞ yc 5 à W ÿ ¼ õ ò oRÎñý Íd Y7BhDQñO Ùø Ä üÄòå ókvûJäJñ PüË8 ùáo²ßï¼ ºÆ öá xü ú U cùyäË 6 ä ª ª 2 ý òW å6 éd PÉtÉ þ þý û ü ÿ vâ Ü Ón sÍ ÆÒÖ aéÈ ý ú ÿ w7ØÅU Jn Ì ó øñ ÙzƼ MÇö k Jô¹½ ÏM á RöÌÎ Æ ûÄ1ËWtåËâÿ xª3P Ky 70ÂJÒH¹1B ôþEoö U ZÂmíah U C bÕþt Å cÅV i Î4ÍAÌ7R ûéT W ótþï ù Ýâ ñ oU ² Ù ÞN íòçÃâ Urê óE º BÀðoV Áñú LU pa7 X äú¹ Ð JK ûk ý ã Ú æ H xx B ² è ù ùâªRÜðã ÂìG Æ 0C ÐGûÖ Í ìâ õ n ådx Këqê JO VhÔòuoõ v ØP kø g jQÛ ÌO0ø Ê Í Áð ÆÊÜ Ëâ y JÓ ªÉ B ª M rQY Jþé¹sTûIðÿ C4 u ÚÃû 8 Uo Ïj u òY½8äþó ªiZU wm Õê i BÇöÚ áàïûxªÈîá e3ÙÜ Hþ Õ xqWåö åGø¾Ú Ï º lÍ â M ¹ä í vñb Kß1ÞÜßÇciõ k Ù Ú Úý yþË7 F µÖã µ no Ê1xÉä ÐiW æX µÅ ISíª ºðª ð ºÛµóÂÐKX L ö Ôþ öX 6v v ütb² ¾ GQÉbh Ì û ½ ø mæ ÿ F µv NâÔNä3 o äøU ìóõ U gcèÞ k ÀêxÃzß ß ½ Àõ c ÃÇ xU vb Ýä Fe E ïè ³Ëâtÿ A¼Ã z ¾ª p qñ2 ü ÚøñTvµæXçÚ5 oaFõ9 rçðz ÿ É ª ¾ Q ÄÔ E 1 ä8 Uo Ó 4ø âÅUçÔ íBàN ÛÜr X ÿ vüÔp ̵F àÅPð ª ³7 ð h í m vzU W å s C L ¾î Oùé WZ NúÎ Ó TX µqm Ùõ M ÝÙ7 éÍd I m ãÿ DÀ f Ûéþ v ì 6ò à cì 3 û Éð ¾ e ú ÎiI1Æd ò fGãÎ þò Ë k ó Àº õÕÄfG ê w ø õ ñV b ßY4òÍ N 7 Ê º Q ï O Ã É ÃJ M ß¼½Hç ³É cü U z å Mm Äd P7 Ü dW Sâ KtÔo ñEÒ XOîöâY ì² ² ºD gf vmÆÇí ÿ æ ûË Ð ñ û ê T Çû æ2F r²G J x d Êÿ àU i S ëtU e ²F µþV U 2È ë P üÕ Ä U âOÄ3 µ õ å J Âó Ô òþÆ k ÄRÚ Ê Þ þÄ7ÄøUOÏ ú¾ Ô æ²Z 9T ½þ U ü Ö JhÇN y4é R ºÿ ý Ys Cuq6 K ÊFû æboö aW ik ùk̺ ¹ C0 ï â xËÈsý ½ x ìEÍÜb JÆáéSû ê ÊDäËüÜ Vô o mÄ Õ G ßkàn jÔ GqêS ܼ27 ÿ m36 Sý ò3ËZÊ Ôw ÝCwq W íÎ ñ2ü ër õí DòRê6 u òHÁ ýU ãõ ú Åÿ ÕlUAüÕ y òðù ÂC n¼ÚD Ä Rpáû qUö uÕõ ËÑæk Têñ 98ÊÆ6 ¼ÅU ¼Ü²ù ô ôô 2 Ñ c 0A û U 4ÙþiùOU 9Ò Sn 3z zöÎ ý ìý ÅY ç 3KÒ ¼Åª3Çgz d Dõ AÌ b 3 ókBO Øêú ÒÍg n 7 ãen ¹ ý D K ü bGÿ fº µæt þ Ý Z öeÿ W R ýcÊ ½iz b Ëâ J ò n í ë ì Ü Ãâ ç üо ä h ÿ ÑúÐ ßáÅmY4 Ê 4 ÛeT Ú ó Ù ä ÈL kiVú g tè V zi r âß þÖDD ̹¼ö æ Ú Í HRzr kJï ½AéÓìô ð ÅW ñUÔ Û U 6 ªD iU ÿ Ud  þÃç gùOuon 7ÿ ÄÈ Cö Øoø íÿ Hl c U qåÿ p 7 øx ã êØU  Rõggïþûÿ ø B nRâ Z ù By K óãð Ì ß8ªèõ ç µ gþ1bªsG 9y xñæ H TVV ñ H CqÎ v ðâ í I µ í LU I S Y ä KeXå ß 0ª ³u â xâªÑ ÆÅ lÃb é Tç Ù 17 6Ü ÂrÅS ù ò ÆóGºkYÜ n4p B 2z ü ì Çö fº üä 4âÞ Þón ¾ Sö ù áÿ Ãj ót nüÏx5ÙtÖhmÓ 5 SñH¼É oòW Ã Í Ö ïFVFW uu Q Û bdF ÿ wÂLB Z qB ý Ëà ÇÌ öö º Zz n ³þà rN ½ i Ü7èÙ P ÿ ü¼Á s d Øçæ 5 ââ ORí 3 Ì2ì1ÞÜ Á Ùß By Ì Î Sð íÄ ¹ cùp ÌüÉ Iwu ë Þä Êåû ywDKË4 EödUß õñKµÍ ãN Çê ÛPïð áÅP kÔÿ Jù RÓ5 élò PÜ Û ⠼½kåÝA 1 b ÒZ ñeC Õ X Öü ù B iº õêÆHúä òäÉö ãû ¹VȪ çO bcÎênu õa oáºm PÖ¾ ó ý3É ïZPü Ó Åüø ùo m Ö úöëèK¾ü bkÿ ugeêÌ ê Æ Iíß âoÌ 0 æ CQsU áÂW² á ý c RØÅQVÊhr W4f ª7O iX niL ú òÞÙtû8ìÝxÌ Z S õ² Íé4Úlv Iqu ÿ ð8UV ÒMpÆ ¾ ÿ Ü P ª05èvÅ ÀûõÅUÚ I9 ì ö I ÀË àÄ ÇE 8U M Ë VÞ½ òÿ Õ þqùFMON Ì à M ZUK êWù¹I  ÈØm ªè Ävéï PrRÇ zb Rµ5 xª áÅU ÁQ æ v ç P kAô⪠P õ 5îá4ìz ïí Õ Lص j yÖ Êøq ³ ºR ÐSÀaUIkJ Ø Î ÙA kG º ² 5 COçå OÈ F ÌQÝkº ÓT ö Ý e ù ³Í öòÚÛebó È Ö ª TÑT û Z h PËZ r7 GM íÒ2 QÉ5 ü ÄÄ ò eu Gw AR Æ IþL ÙR Ìÿ 0 µ Ksª yHà Ö WÓãû Qóíß 4Ë 2¼ï PH DFù éÓÜÞÜ Wy ¹ Ç y ÂÒ ò Ó æ ðùX Zù VòüRÚÙ9 O¹ Hð 8 b í ð Çþ q Û õ yãF ãV Áem À 9J ݽ ½O²éö k Ú ùw òeä7 SK Í Ñ P ËþË FÉX Vü KI¼Á ÕÇ Q Ûs² ÿ YðK ² Ý ßËææß I âR ܪ Æ SV ÞaM RX ä þNH Tëò B V q Aç¹ø Éû ú Øa r ÝnúîúäéÓ7 è Ä ü º Þ U mù Ð ëÆC Ãö9ÿ ³À ä WS ÞØE p Ô ³7ò ÿ 1 Æïô ã X j 6 l Vãì q rOük µT² c Ä À Ü Yo ¹ k6 òXP zrT IK Áñ JÆfN0 H 0 å á Vs Im é1NÒ0º an ù þ U y ñ å2 ÐP á D JáÈôÒµë IT IBª C L Ê µ J Rk ÿÒ j z Ú þ OlÒü ô ôn ø ñ ÁüëRQ Óe³ ÇP jÁq Ö æ Çû YUÔ Å îßí d Ô òÖ íFØ âib J¼ ßM z ñÞÛMghç 7 a Ç rY öZUoQ k C 6hð Æ n 4RJÍ ü2pW Ø ùqB Øà Z À C KZ QÏ Xßþ Eþn k lu ûN é ÓÖ Ö eâc2 2 Ü ÝFÒ 7 ìâ k D Öº I Âê 3 Ì ³ RZÉ Æ ì ü GÙh Æ Ý Ð¾ Ñ Ñr Û WvçÏûØåô¾ òqUñ Ãms Ôæ Û9á2 4rS ä ñ âLR Í ÓäôDK ßÅ ¼3ÂÏ ú å ¼ÌS 4iþìÅV ÝBñM om m ßf kÊÚ Þ ïâàÜ Êã Pz é X ÔtëË 3 6xÙ O A Kûë øÈËÁ tíÇ Bqqs irúdS S ä9 4Jí Ñü X íË Æ ¼ ³rÆÕ Ð S² K îR R 4öôø ü ßuUãÇ U uÛé 2 þª àÓÔh eøx Þqw 9p æê 3 ì ÃÒ 3ÄÑE pÈöËÆ QË ì RØ µ SÑVÖæy Qâ ¾ h î ¹qü¾ îÜ R ï êwi Ç Òn ufü Ëû0N ª Áñ Ûû Ï kZjÉs5ÔPÌ õde ìUõmg ì Äþ úOËàÅPº sZ ð v ò à fYL rÜàô þ ø wVÀ g ºÓ Ô³ wu ¼ vüàáû ³Ãû¼ H ý6d Ni9 Bñ Öü½ n ÃÒÿ S Qº J pó Þ Ék øá0ËðÝ É¼Kýç û j MÂhó Aõ GéÄÇ N X þI x ª Îê ÚÓF Ä ªn a Ö îù û Ýx ÖÄÇ Í X 1 Gt C q b ³4 É Øû ÝÆ m E q 1ÜÆ Vçq Û Þh¾ åêI Ré Î måµâ Ä V0ëñp ó îäÅ môM xʹ s dC BÂU ã ÆfýÙãñ î¹rÅT ÚÂSe æT FlTÃq SÇ Ü õ åéEÿ qÂ Ü Ú 72Yi aIÄ Åi Ùôùó í OWì R i yfÖå ÓÅÄR¹ EnUoÝÜÇËÒ ý ðÿ uöñBw ÖÖ ºk 71Ü Q K W ¼ Î T C N9EåË 4r ÉÅ û FØ s5 5 v 7Ùû Þâ Öy OÑW ½ÓÇÈ 3 ÿ 5 ýÛ Ë¼xªÉ íî SHî dcAû cþNb Eõ ó ÝÍ âj æhT Ù þþÿ ãõ1T Ì6wÍeitÖ p J ì½càü þîTÿ uðÅQòßà ãIsõr F H j ãÉ Qµ åký I ¹à Ì x öXÿ ª M I Ij Yv X âG À ípoîþËr µí ̺ v zQÜFÁ Ý GÀÜ â Å ÜÚà É p J U ico êÄÿ Áýâ zx õ ¹ ZææÊå Gh koD aÌ ï UNî Î Ùiíeq ò ë HÍ å g î n2K GËöÕ L usgg Ý p Ý ²w ¾ ÙU2³ ÖâÂëê Ö MhÜ 4 ï î Q àõ9zxªZnììâ Ni OJ ³E Ùg Ò ÃÔçûÄýÜ f U û SÓý iT h Ì6 òë Ëmvü x y 7 é Þ kûϵþ YBÀöÂÞé µ ë üO y È tÍûÙ û 1Jkc nÎÖÒÚÞ can MUTr ÿ ³² âÅ B 1 z sâµ q ý P² J 7 N³ òäÈVâ þWü Å M D²ÒEÆ c unÐ RÜ dßì ²Cû yÃÔÅY ; úÊ8 2ÂBJ G h ôådfø ãøxóø8ª¾Ñ qÈ Ôn è Á ãfUþñ ¼LR ² µ YY d á Uâ qRÆ 7Ùý Ç ï U Mº Ë N XÈ á q û2 åöyþÞ T7j m 6 I¾ ÿ ¾ Ãë ¼ýØû ß Uåÿ ö9â Ô Ä¹ s mûKNaÿ ÊãñáT6ªfÕ Óníe B GâË Ù Ûõy T ã 1Ý ëQ i 6 Õ Iôþ 4 ð gÅþìL v 8 g Í FkV i ÏP Z HÀ2 Í ã Çóâ e Ò L L ½Fâé ªÊü VÒGé6ý 4 óÓ u û Ï L êH ß ³Géò û Q Þ ô âæ Iøfv kìGûÌU ÍÍØdÒ U Qʪà ÿ æÅ T õ Õïá o äA Óañ Ï ýÚIËìb lÈÓ Ñ5ûk ¹d µ ö ²íéÉþ ÁÏ M4 Vâ Ùcº² 2ä 4ÅR9Ú Î z5½ 4 åP H ïÇO Õh Û ê ÑõË 4BéM ks 7 HÖF o k N óô ýÙöqTò Y KÇ8 à í ÿ  î õ NeO Ë ñ ÿ Æ e i8 K ó î TÚÂÒ xCo Dq IßãD ½J R Ñ ÒÑ W lÉð åâ t ÜÛ nT Å 6f5øÕ åÈ ù 30 YÇizÄ c ÈP ûQ2 òaUW 1ºR5 4rÖ ãü Ú Û²I mË ø¹ ÂÁW 8ª¼ ¹W1 Æ úÜ ì ìb å æ P ì ä þOìb ëÓcF I û Uø ww Ä Ð ôØW n ìâª6öqND 0ø Wö áøñTUÎ ðK 3AÍ V Ò òo WÒtë ÀÙX d R 8äq A îEK ù7þë µ ¾ l b y1Vûx ä à y à9 gd Úÿ 7û³ E LéYev ½8n ìÑ ý º3ëFÉË Ð ÛùY òqT  X 5ý ݾÊóûQË n µ¹ Båj ËÉ áö ËÅT kG K C Ùb 0 KÊ byu éËö¾ æ ìV U µ1È ßáfVþVÿ ¾4º JGCñ15 Mt Õ ìáIö 8ýø ¼ qÄî öZ VaåT OÀ Æ bp Ñ ÑÑÁ ã F ä6ÿ À E ZýY Óä Õ ÌaB1ä éÉØ ïüqT ä ÆV R Òî ¹o Z 9 iQê È qøO óÏùÇ ß WVsÄ þ5kyÿ Ø ðx ç ªù Q q gÀ msíEý ÙÅS ÈÏ ë G T åW ë fF f C ö å ê S7 KÔ 4Û âÒ U ú E ý B7B Ëû O iU Í Ko yBã ÞûOpÁn ÍÅ ï Aö½ Gi¾ ÚOõ VÛͳù ò²ëP ò½ Ûê ªõ Ú Þ ³á qÐõ Íäÿ 3M p b w Æíêqõ¹ H ²ß ñû dü òÎ ßyRgõá q ½ òr ì ï æ U ÿ 8 Çuc è Ì Z1 Vÿ U8Cñ ÙgÅRÿ ùÇ bçLó j ÊI y Y Ïâøbi å òp ç Í ªiwp FYÒÜE ÖA l Wá ü ö g zG mâóÇ í A ueõbZ CX H½E üã Ó¼µèÎ Ï äñÊ ÊDL ßáå W h cɾvBT V7þ ÇÔDÎÑòcÿ Ý E CþaþaÅä 6ïr lªG ²ÿ j¾ Â4ÏÌí Í vÑdÓá ÝÖ iL¼Audõ zlü NX cor 2ÜB oºDÎ þ uäØUCO 6 ÛDi â Åi Ñ ç z ð Íìü æ ñ ú¼Ó s 2 eX¼K ÙU ßá ý ô m ëØÖÞ8á e Å Rÿ epª ªJ ù Ï Iúü Gé³ÊåC oµ ü È ¾Ó 7 i O  UmÕ Û C½ 2 ùÊ kO3Û ¼ Ñ úÉ äfÿ U0æéç½ hw v ²ñøI z T AT 9KG ÓzUcÌ z¼ ³ ÿ s2 gW ú OùÅ ë wN ¼kf Ã24f zr4 ªß m ÌCÌ º p¾ó À 1B Í Î uW ÞÖW ý 6 ù ò ú n ÿ ²Iÿ ÒÅõß y È k7 Ù ÿ  cjÅ µùQæM2 qõQueBââÙ XÊ TQ Ö dòÜwÀÍmA8 þOóaK ý cÒ Ç¾ xïæ æÊÄ m îÝYK 8þÎ xÅ cn RöïùÇ 5 8 c Ãê ÿ Ï î r5 ZÒþ î n ø 8 µ m H Å S H ÜW I ë G yá Ì Åð Úø¹ Y À Öóq üp ñGæ ú Ì ö ¼c N5ëÄ ÿ Å c¼k W 4 f¾Sü Õõà ý8 Èû ão J³m ònÇAÓÒæK æO² 8 ù hòÁj y Ëm Ü0q dRM7 ø ¾ Ó µ P Äué ú ª Ês å1jøW Ïìâ ö1Ìû5à B òß ªèà ªGAóÅUjTÐT íã 4 ï UËS bª ºî lUR9 ì0 nhpªèâäÀ ÔÓ ªÁgÉ º öXÚ õ n l ² ÆãZ W1 m Âjü a8 9 µÔÓ ÿ Ë TLïðqnã ÿ EVf åµEvý ËþÇÚÀ Èßq V Ñ 5 Ó Po³¹ÅU 4 bªªw C tÅ HË çå¾ Êô Ë J ó ìF r Ë øÛ ³ ¹ h º i P X ÕY ò8sÊ Ù f Ä ³ ASAÐÿ Xn ã I ìípâ65 ßÙ gzN k Å r 6Ö Ó ø² Æ ãzúÅÃI Rh ð9 ² PØÀaã ô mSï G 9W ÈËuSÖ5I î ñ Õ I rl J ªy tßªØ y Údÿ E ÎÚå V µ9 T Ê åæçÕ a ÕQ ÿ þ U XÇëH ÈÜT Éè òÒ ïÔ ê H 9 û Ïñý¼ ù Yþ µ R l GÛ Ï å Kæ Ì æWµE ÇE mþªe V tT ÇÙÉÄXW þ yî GNº Ôäõd â ÚBª ûv 8È m Oö8Ý Ïu ËåMB wOýý Ê gW Rtþdÿ áû8 X oÉÿ tÕå õ C ä Zòn Éñp ÊÁµ L E8 Ä6êÌÛòá þÏ õqVB Ó ¼ ÞjvÆé a ÜF cõ6 Î ÐÌ þ fHäÀ QѵM U½IÄ 1Á µ 3 ú² 8ãÿ îÿ ¼ýÜ P ÑôaåD kW mï o5Ò² ñÍ Äÿ ÁûÅVÿ AÅÆîIî ûi w h ùdþ jºEÖ é éV¾ 8VK I c Ë 7 ö qé Ç Wó5ì ÜYB Ü Â M Ò î¾ Q7ÛY Ö u 0Ýiúz x áé²Kü P Ò õ 5 îÞsk4eÑ Ç2G xÛÕ 7çÍþ ä ì Ý ÖnÖÖo Nme ¼Á¾ ½ f í ÿ ð R½6 ¹ Ý ú½ÄÅ OG õ aþëâçË x ù 6 H ô ôÂÜ á 7 ½9âû ï ý Å Öþÿ ê Ú 8 KÎ y E íÒO²ï þò ðKþJâ ÙÄ ÒZGvëpÓr G ÈÃâ Aû üG Q6 Ôvÿ ¹¼7 ª ¹ J Ò J Õ Þ Yg GgÅì AßÖ àËiÌ 3ª ú ñ õ1U GÐKñy Ê â Öñ d u ÞD î ¾ VÖmg¾ ºôd ÕI q æ OÁ ÌëðpýÛºÿ 5 Ù ú ðÁèòk D Åþ 2Éh gÒþïÔHÿ ã Ñíï µg¼Y 0FAÉ IÃ Ý ¹ P p R Fé Üì êú3IÇì êIÿ I k ó Ëööw7V YÝÕ ñÛHÒ ýZpßÝÉ î æøJªi q D Ö éWLµ Ü7Ö9 8 ¹z Ù Ó êbªzm é Ò C ï 2ZÏoüß üÿ ï¹p êÎD EÍÚ 1¼Wa J H² Y în ß á º á ÒÒt IXÈÌ qäK¼ ÒZK Ç ñÅ o ª sæøm Ô N3 N8î ª â Ò Ãü üXª ë º Ø Y þ Ü Î5X Ý Çû ßö ÅT ìßc S îÚâa ² 1ß 0 K1F W9 ýÒ z yÈü lU k É å K 4 H fúÅÒZÜ7 Öw Dÿ hão Ç ýqë SX xÐE ¼F ª Mk ÿ cìòà Íû¼U µuF¹³d ù² IBÿ Þ Óì7Åýê ÒÝÀ NìªA Ðü mL Ïûxª qå ï K û ¾µR ½ S ê 1 ⪠ÚoÞq O 6 ßÎÔ ÖMí¼ Ôh 4é Úi P ³j Ë2 R Ô Uÿ ì J ê FäÇ ÿ dÆ põ á ÅQ7zH¼à 6À B Ãìs ú¼ J5 ÔSB áÒF µÒ QD Ó á ÞÀ ðØLðKè Òh ü7 ÌÏêÅ ó ³ûX Iúáú Ë ñÜ I ôu Þ I Wü ê 6 1ïË HÓ ÁYãÔmKÃq Ñ ßWºô ÿ ÿ Ëíqeäªeq ² ÆcVeY d 7ü À çIÓ àúÏ KhÂ1 ç1 ÛB 7îùl êá 7xe º ý Q LNì Ü úÉnRÙ ÛO Åý åÅY j YÕ L qé Ë ðÄx 7û àÅR ôm M êÒ x 9 Ìd0Êy bºÿ v¹ y O N4 ß Íõù gux øÔ Ù M jßgâÅWjwsZÈúmÙ k ª 8R ïÍ þ ñTªÖÇô Ù P åâÑËp r ýö xJÐH I ãáöW Ró ln ¼ýÊ D ª xÜÊþëýÙ Aæ âhí º 6p I an Å ùñU7 ûd â Tñ x PiIT ú ݾ IýÔmþìÅPL 9 R¾Ac Å 1H OçàÌ ý Ûí wÒF õ FÓg ̪ Úp Q¾Êý  Zÿ ô ² P h Et5çN ½0ß 1þíxòý U l ç E s äxü Õ Ú ùX ÉhóY Ýy 7Åv ó 2pýçÃð æø Ö Lu Z L F ë Ê L K 5Gãþìý å ä â ÛÎÊ D2FÜÏ Ë G çåñÇ ï4èm 廃 ² ̲ Qö 2 í ü KãÅTµk V 4Vr fàe Ý ü Ùy Þ M c dd ª X 4y Ãö Ý ªÔúËÀM Hä û ÇþG91V¾ qÉ nA ä¾ÿ åÄÜ UÖw ºð ð ùY ký U õf SoÌ J Ô åß KY 7Gô FÄ íb ÌLÕ û N PÓ x Aêbªvúz Ñ xÉ è ÙÇò2 ØÅQ Lä Z ýßû P²x T ÅiÄ U ùp Å ²µ Ë û58 ñ  æôÅ vý R J T Ô v ò e Ò õ øE 1VjeX R X oü R p ï mù Lô þ ª öé Hj l ñ X ë7Jò F J ýlU W nOÇÔª ìð µù ÓbâY Z ö ñV bF ð x O Ûÿ èñ Í l ñJY C uõ vïAþKaVaä F7 ç  R uø kþ½äJ 3 ¹ 8 ÿ ÅQöþ H oMØ1Ø 7 ý VïÀ ÂÄ K º 1Æ ÌuR6 ñ bú d e ä QüøU 1 Û PL õb˹ÿ Q c Nm æº aR ñ È Àpµáð ÿ o å Hä öNR ý Sà qTÌþ ë³ j2 f Ù 8úd 9 x ÃN Ëéz µ u üå9 A JV Mk å o häÿ áK ò æ¼Z Í4l o c Å êª Ü ò Tl ún çVó 9 Ñ0 å ûáVdoÞþýW Úþ Uí L¹ y Zê Õìî mø 8ù ú ósËí6 c bªG vgíË ù Î ú Õ n7 J½ ýo³ õÛ Å ü ÞZNªÃsû ýÛíþO n äâ yȲX Ú ZÑ ÕïÅOï Oò9b gXó ZÆ d ¾ µ Ë ²U M CÄu inÛÓ Þ ÉûÌ K ó Ix O Vû ü Û ø wVg xîwÅ jBL O 0 8º ô Ãa dP fFj ½ wý rjzaT9 lRÞÔÅ PØSÓ m bqTÞÅ í ½ à Ì Ç Á1 I Wö1 h Æf uPÜkþMpªE9 Ø rL ñWb â àUXã ä ëË 1 EæI åÀ õ¾ ¹Tz aÿ jÑÈ vUN Ô9 ú ÿ a Öü wÝ h üc êo P d h SfÜ Ô UNð Ø lÝÏ ½1T Ô Vb u 5ÿ D¾po ÙÊ r m xòæÿ ü i fº Bü È 8 ý¾ 2 cìl ÛúÌjI d v5 I æf åí èÅ 4 é Dê M 8ÿ 6U8 Ü sÒ 5 SÊþYÓ W c ºÇé ó R ó ¼ l Ceäz µ NÞ Û Âò MDp  m S Sû õ D l î ت ² wÉ y TÐà w Ë þ Ï M¾ 9a Wºó µqG þéÈ Lä ü ó ø ËVòÊßé6 êÓ1 Ö 3 f É ô 2 ¼ Ø Sþ K Ô4 QõK à XßsAÍþ âLUV å½Hã bø Ú 7 µ z Ì ä1 júí ý o Ð ý ùv 8ÿ ¾ âÅ dÐ5 ½ ãMê ²Ý2hã Ga ó x ñA íò ùXQo ÿ 7 9l 5 úîrL 5 ÎKi Ì ùGÃy IZP w ü ÉF Ùÿ äï F yZÛ z äü éªÏÎS S ìÿ k K ó Â É 0 oÓþ6ÿ ü Ü fe ÝI ß ãÿ aW j R ½I5 I5µy ìã n ½ cü ñ 8 5 F¼vØmà0ªÇâ7 J x  n iÔ V1½hzû P ØÇÆ1QB a º F üp x æþ Z é CNÜ l Ùd sëGã LUYd ÕiM ô ÚFoÞ ò üÖÕì 4 Ë8â I Sâ ¾gÔ¼ ËV Rh µÁj iw IS pj2V r JoÒ ªÖAZuÅW Ä b Õ H mðZ í h v hX zý º Ýå Í D 8 25 EB6 m ýl W þjë² èÍ 7 ÙDeZÐz ãûÔþa ¼þl JO  OZw éðÔî Èã y Ê Ún g 8 Õü Ä v ¼ Ø d ÿ Hy ö 7D ÄXò ýoæÀ Hhíáx ùÍ Äñ nX R m õ ú GR µËг N üÏ ùüXB È å á KÓ X ØÅX ß Wkæ õ IQaim xÚ x æ7 ý à áËí6 I ñîb¼ yø0 1ªÊÜ 6 N X þïàõ ÅT ¹ h ¼ 1Gy Z3 F e y û¾ß ü Å ½ é SËg3à ÛÝ Ë yÎ ÿ Ëÿ mmïn ZkÆ BËmnþ oJ î É e Ù I â¼ãø T öé ³²³¹ ò cõ ÿ ªº²se dõcn ¾ h 6ôÿ ã Líu Û lë ½F R i ¹ sE Û Ù ¼ RG Ú z Ë Úm ³ Ia û çOWâ Ýþ ûèeøeû i Ö Ä̾ DlRN kp ìÊ WÓ y dZþ xc ÿ öÎ Ö Ïp K x Ê û7Y ß û¾ U ¹ Èé Z 4ûBQf A m U A R K JYÞÎI µ ðs èÈÜ ³7 YU¾ U6 ¼Ô Ñ Õ e Ä ù E¹ û O ù V æ jR n M ¹ ãêÌÊ w0Ðü xóý néðqÅR òö ªÚýWLã ¼ 2 2 üm5 3QZhþ ï N4Í SÒ ä³ Óc¹ p úò ÿ 5oµû P Å ÔÖÞ µ½ôQ ÛPG Fx a oÕ BþÔ ý âê Ó Ý ËÈ ñL Ð f øú oÙâÿ Õl N Ò å î Ö2 J ÖcôÚX 7i R Qúr Wó glßW ïä õË w ¼Ü VÏ Qü2 û o ýÙ Pú òÈ Ö ï Ë BÍ3 Ù 9 tä ²ÉþþÅUS о ÖW kk Ä IH ò b ¹oMÕ D ø²LUtº º î â s óGñ s YÛàæüâÃj ¹ Z KÖî ÁORKmJ ÈéÞh eõ Õx 9cçþÇ Uó ìú à Oão ß lUeÞµ 0 ÎK9ííg âÜ hä jÊxÛx ý Ý üY pøñTD67 P Ý À äí x ÿ ß UFçÉúN þ ý nÔ 9 G B ö 2Eð Úá üdÅTï¼ q u Ó g ² çÅ M ÏP G Ëw q ² þí ÄW s à ß V ÁPº5 yêb L³ Å 14 Ò Á Þ øö ÅÎ Ûõ0 h t ò å z Û üo W 7S tx ãÅ ãý ³ eh Ê ìà köþÖ Ç Io ÆßïdnT G I85 Ëúoê P ÓÙ Ö r ä å ÿ Ó í ¹ ¾ îݾÏí 2aU ½Ê El I SÀ à ÕN fE ÕNx e ú2M ÛK6 ìÕqè 9 îæ ¼ výâ²óTÅ ÁD¹ Î Së xQÚHÉO q ñ íü åÿ w ô mM Ot i

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/8-destacado/136-rally-raid-temporada-2014?format=pdf (2015-01-03)
  Open archived version from archive

 • Comienza el Campeonato !!!! Baja Almanzora 2013
  la Baja Almanzora supondrá el pistoletazo de salida de un certamen que promete ser de lo más competitivo e interesante Los vehículos del Campeonato de España de Rallyes TT y su habitual estela de polvo surcarán las comarcas del norte de Almería en un complicado itinerario que transcurre por localidades como Antas Vera Zúrgena Huercal Overa Taberno Cuevas de Almanzora o Pulpí Esta prueba estará dividida en dos etapas sumando un total de 380 kilómetros cronometrados El inicio de la competición será en la mañana del sábado con un Super Especial con una distancia de 7 km Ya por la tarde los competidores enfrentan un doble paso a un tramo de 125 kilómetros intercalados por una asistencia En la jornada del domingo de nuevo un doble paso a un tramo de 60 kilómetros con una asistencia intermedia tendrá prevista su llegada cerca de las 13 30 La BAJA ALMANZORA en su 8ª edición será difícil y dura para los participantes difícil porque el sábado serán más de 250 Kilómetros contra el crono en los cambiantes terrenos de las montañas y ramblas de Almería donde los primeros 60 kilómetros son de mucho esfuerzo de cambios de marcha volante etc La etapa del domingo aunque se cambia de recorrido es igual o más exigente que el sábado y dura porque son muchas horas las que los participantes deberán estar dentro del vehículo en carrera y la climatología almeriense en esas fechas se prevé sea de calor y todo ello mezclado nos lleva a las experiencias de años anteriores en las que los equipos que logran terminar lo hacen completamente extenuados Jose Augusto nos comentaba Estamos preparados para el comienzo de este campeonato que se prevé de los más duros que hemos corrido hasta ahora en este prueba participan 5 pilotos campeones de

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/8-destacado/134-campeonatott?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-01-03)
  Open archived version from archive


 • óÝÎ áôÜeêà Ñ Âi gxó å V ÈBåª Éc 2Õ ò ª y JÅÌ 4¼ I e 3à ÙW2Öòºô I åR É g ëlNïàmreñöBJ êb ÒîkuW 3 iÊ tvs UCÜ Ø tT É9 Ú ÓR F Î N E Ë ²Ò Éu ñì v P â i ѽUúc Lñ È mV Í 0 IÊ iu LC 3 j òô Ú µ L C6 S9 YzA fyç0iÁ JY µÝ ÏÁÞ wdB ÑØz ÁAø ñ Sqã d u E 6 ØFç KÄReÍ ä 2M ióÊ h ÞP4 µ ÿ ÒTß ÓL ø l 6êÑ 1c½ÙîÛµê ² úæË 4 ß O F Ü g åL È µ 1³fÎ1û S þ ý5WÇ i ºq S ê Þ½ vCü n xt 0 ÝÍ ÊóÏ V ³½N åMû EµK jû eÅ tsÍ ñcY sEüö õ½Ç o Öõ íyñ á Ú ¼ T3 ë Ô ja S É jË ï Å Ê 3 Á Ü ð 1ë Ó TZz CYç4Kd J m M 2Ô¹ M fW wÖöG E3OXù Í û Ûûo Ö F íLÊØ ÞÙ oÏ ß r 7 tá i4 É Ð dÉÛ¾ YïÎl Ò² 1zÛ ÊîYrsd ÍìtÊ XØT l Á 7³ xÉÇ lþ a ÛÍ g½yF A ìiÆ N Û Ë vÒdÉ þ é¼ZCñÚ2ÿê ¾4 ÐÕ çj êÔj ö2ªÞÞ a Ï ijntRi còÑ pn¼PÀ Í µªòlZ E HÍ ë SÇ ÿañ eÙù Ôãh²¹é ü z Þ Þfðù7 e 2 ºíï½X pp²ZÝ P qWì y ¾ Z ù ¹Ë û z wÏ wÐ é ß I Çð z è Ã1òVò½ KØ Ù5 n8Î Ù 1Þ º Ù 1 è ÿàÔ DØLñ Þ IzÔæÑ VúÌ 2þðáØ Ì79x½ Z² ZSdÑ éÿ Sb NÄ zbO Y 2Xº gÖ öJê ÅÈYê rM rGdä1ð ÆÐîð ÆH 6Iîº ªl Þ ÚPê0 õñ ÆØà ýPìg ë Ðß ín ÏqLjh ܽϺ r è OéT E1µÁT nÈT hØã ç êuñ ¹ 0 crÎ üÒ È Po fÞ kê bf ÎXèëìÚeL¾ Ê ²5 å ý þü RÊ ÆÞ áu ïö ù þ²Inon aR ÛTQ9cÒ Òà æÅú µ U i j ú iÂîò ç ª7l 6ØnÓghu1 ³4 gÒ f ÐÆÂÌ dð ï ëiýÖÈ ý cMÀ SgÞ XÀÕÝ º Åå ¹ Ïð Sê W ÿÚk iÌ ä H UB û ý u FñØú Ùlâ WÒsg Þím Þ ê M ¼6â Æ0þ6à Wnª XÓR ²á AKI x ÖÊ ú p zô ù íx Y s W çùe² 0 ¹ ö ûWÊR Äy¾ÿ HÒ à KÕ O ÖPqÍÄÛ xok y èâ ê J 6 ï TV Ô ØËU9 Ó GGæïç ëZ 5 6 ú Y q¾ü ò Å âW à ÜÂZ 8 Î XG qäÍø æ ÌäZ ÉQÈ ÿ ÒXlÎøª UÎÂMÍ CÕ4 ñÄb Õ ý95V ò3 Æô Ç Í Ë Ú ÍæÄ7 fq Qf WúÔrsü Ô æ èËXlÑä éÛT¹ Û æúÙ RËç ÈVa zèóÅï r Cól ÛZÛ XZ¼ T Ð x ÿ 7 y9 I ÀÈ hW9 å ë3ò ÛÆhuwÆbòï5ÅV VÈå Ì4F a³ã ÙB üåª ¹ I 8 XÉ ³åâ d¾h85 N TmDéŹîJ j 7PKÞ² ö ² íÅ ùÏ7x ²ÄOHÇA æ ä S Å é ¾XW ª2gÞº¼ª JHQ Tü  v QP q y H Ù Ý ã wNVÖ ÿ gÿÉ tù 8 8 esÁ öº 1vau ½ z 4 Ö³HV æ b 5 ü7ä Ïþ Ü 6ª ÅÓ Vî ï î ù ÙcðÑ µ o hF07¾¾1ÇÅ tQê þC ²øÉ ù cCi d aÆÖr r tb1cE Ç z 7 Øåì Q 9BáÙFDl 7r q4Q 1Ä ³ áØR 6 Ϫ 8 ª3ö4ÕL2 õWU mì bC ê Þ ªÄÑò Iý T iΪ 7 mù7 0ð õ   åÂÞ Wß ò äã ÕẠKé5ÁñµÕ Ý j 7ø Ǫ7ÄbW Å O íàZö ÐË B Ó8 ÿ30² 1½Áfd udæ W² MÕá OÈUY OÍÈ ë0õÈV5µíp k 8 Û Úv cK éá VaèeÒÚñ Q 2 µå â é ÚÚêL Øã b Q3 HÃÈ nj ¼ ²OfÔ Bâòè n lrgÅ nÆZW Í ¹ Ð ù k ûLþ UjUÙ Ò ñDÃË æ éÂx òf óÕt ë In ÝmáJ Uò çÄß äÖø Je ªÂæê ²íuí ÉÙh ñWI Ë Ånè ÝP jQeiTª ÆT SÎÊj u X E 6¹b8z 9ø á ¹µ É ² dA J îh ù è Ç Ë Kª ýEó iñ9 gÇBa2 Ê Ío Y o ñ ñµä c kc s AØÎ ö ô ýhè tÜÐíÔ Êÿ 5Å ñÂSB ÛÈú cö1 S ùZ Óå í²J U F Æ a N ½ 3 F Ì0l ³vÇ Añ á Pì âÜOÄ n lÔÉ âðÿáØþ ho ënyì¹ åL5 ô8 ò æ z 80 Ai h yàÞ Íã em ZíÀG ðò M È wÊ Kàpì ó S9 w ç¼ c CW ì  SE ÂǺ ³ ý vG JÚà üõEé ãÚ Ý dMüÊX3 z ä yDX z ÊéþÒ 1ºVÅ2 ïÚi ³Ð Õ Þq Hïtî V ß v õìd é së9 hѾ Ç ã ë ÇzcÞz ôÑß àãÅ OY0Î ß Î ò f 0Àö³ Q Q  bW Iî 1ào4B Ï à H þv Þô ²Ôq ë Òx Õ Å ëñî p ÎkpÛìü ÅÌû 9ø Þ w ³í sà o ì²k¼ ÓôüÄò n L6 6æFºY òVõíÓç ê Ê ðG ü áIa ý5S vÚT þh WMÜhà 1rbsr ÍÈ 1ÙWµ l a Fâr Se0 hvØ dZkaF 1 óe¹ÊU X2ßÛIUHy ÙNîÒjÉo çæÙi ÏÐPæXÔ Ìé µ hQÙ NÛ Êºé â ì xìm u õ lY L 2 Oj³UÚà ÀÒ Z Ò ª ÛÀháÖ ² zIuì¾ k wvt X 1þI H m ï7ôóý 2E Àcy ÆrM Ærí Æ bá ò LØÊ ÿ ²ß dÈeo pÍ ó y ½ª rX ti 9 é6W ï Ö Î L ð i Àì åâªÚÆ o b¼ ä ú Pz Xzaâ äkú J7 çFB¼6 9 ÿ xm h ñÚ û ¹á t k x K¼Î ¾ï ýÈ H¼vò Ï ázªáß 5 ߺ Öö ä ÞÀÊÕRª Ú DÆ H Ûµ ñß N 4 M Ï ÆXß aa ÁVYY dÐ ð HD9 F13Ä a ÐÊù fñ DþYT ß í í ÇÅríâ c J³ úÍ Eé L rF C PÍÛË F ¾ðáTÎg Q â 9 SÉ Y¾ á3i Go xT îÜø ð Ç t 2 Ãôü k ¾ c² 6 8 Ò sr eHnd Ro ÓÔ cJüO Îõ Ë äJrYë W 1ªp ûWz Êí ½ Ü 2 Ëôtô9U ÍÙ e û ª1 ¾ª L Qd H Îv³cn ëv ²Ää É0 FWÄY8 À¾È Ô ýt09ó ö GëõÕ è ü ¾f à ª Y è úJ CÅ H ÜÖ Z Âà Ü LY B vZ3YQ Yë6Øl ê5 ÖÌäi É T¹âW r º1p ä H I Aø 5â ú Þ qs ÿF2 Ì ÙÞÖÆ Æ ¹ëÒé Ô æk ydSü êâ tàÑÁ zÏ þ ÓHú ò 9å Y Zç U È S æÄ i ¹2f Q yL Ú ÞIÖä rìy ÜÕ È ä ø¾ ÞnϽæ  4 ü1 ³S V NÅ Êèë COÑ Á uwsMãËÂåH î C uÚ 7 GÒ ÊT ªâZòõ Læ³x dH3 Å m N 1 i Ú aÆìp³ ٠˹ EÆQ ¼ UÒ Ýí Ô Ã Inîq 5f5 Y 6C WdÆç çT A ¾ R W ÈºÕ 4 8ã B È 1 ¼ º D h3 sæ â S Ü7 heyejF µß ü Xµ ¼µfy Í TÙ jìÁþþu w I qUK x ÄZìu ¹ úªxO Á êePfHUÖÀ C òþÔ¾ VDJ H¾Y Ý ßC îÆhfü R d rH¼ E ý½ úûSäÔ Nô åt ²XRHÈ èc r â¹ ¾ð Ñ ÿW 2Åb² O 2 2µ6O ë HÂù2 Yj C J 6 ÖKdj xþZ ø F MZØmg  r ünsg IÏéª²Ë z9 B òSQ 1Nà6 ZâÎ íDÝÞ ò ø ¾K uü  ÃTKÒ ä 7Õ² é7 ÄÈô õ ÙôÐ ñËw Þ ìõgVx t fXÌM ßÀ A ²1 EU0 éùÝ èÔ ìø ïg ³ ¹U aµµzbEµñ I Ï OÊ ö¹m à GFD ² ìÚã ¹K í 0Õô DÁ Ì t rÞ2ª ShæßÀó Ay å ÀØm ê3ºÅ ª ÒÔ W Ú Îh Çî ÿ M G AMµ À k Jóè ã S O m NTQ5ê öl üâêXÄ ü¼s Õ jjT øè UaÒ5 ¹Ù 2B oa LT ù íâ¼r BÖMärkn mêH 3 Us¾ó M5 o 9 ò t ìl äpíýâ Gª åÚ UIhHg U âòÜ ròDw³Zçv1Z ¹jµË7O 1 Îb¼ º p³Q ÖÈ ï¹ r 6êoô µ h RïDª â Äáæ YÊ áÔAÆ e DDÙ U µªÉ Ê ³yÝö â èåá FØ R 2 º WßPYªðfhYüo Ç u² ró ¼LÁÂGPyI Ò K ò Aq ÔP¹4ÛªdñÕäS M x ÃÓ ð µDÞ Pu CWÐui þü ì Ø9þy ð Åÿ1Vw FÆ ÿ Æ ÿ ú û cLº c ýOG k ÉÎ i2nñ¾û ó NY ü ô Sý Iÿ 4â ô ôßV vÿ î ÕÛ ô ÝÛõ ïØÛ 9 4 ýo û ÍE ö hi8Õ gðþÿÄW8 c8û ݳ Ï e2G0 ÉË vÈ âëÉJÈ ÏóÓ9SÈ æ ø ijQ ß Û Ú oï ù Û Ùiaª g lJ B ¼ÿgÊ åÌóèIÝ ²7ÜÆPÞN¹ÜD øb FÕ Û ºnÒla äi GÈ z ¾ Z ö rýæz æñwæERßNÑkÞ y Ö3Q l üa2 ¾ ô þ ãÏ ¼ ÏÐ Ð3ª i õ ig ½m Íîg Û D äMõ á Ä ¼Oàm Ý z OÛ O8 OÄ 7R o º1ú d ñ òJ eÞÏ õ¼ï ôÀz P HÉ ÄÇ ÂcÀÓÀIà Äù ¾ ¼ x â ÁïDE t î ÀgÂ1 XH ìÇo D üSA ëiôºÄ é g ÿJ¼Âl Ð 7Ó ¾ îÄ è n ÆÑva2 ké B ô èêç ñ î Ë è B Ý Þ Ów ö É ØÄ Ñ Y¼ Yþ æ B ðYâÏbü Ë ñ 6 A Ïô N y þð Ð é B3î¹i ÐC¾ ôÔ ¹ B VØ 6Agx Eÿ 9 ëO G 42 z6 qôÑðcR i èÇXÀ3ØiI 0 ý zÌÓ nð KÔí Ä ÈB È ßÜþü ñ NÝ Mð n q ëùÉTü y² ÁWî ý ñ 0 Ø LbKGÒK û Ñ Û ì y º ß qO Ûo ÿ E h NËð³g ù þ m G üNí ¹ qù ³ÚÒt ßO g Ö y4 ª bÝÿ À ÿ Éo ü ÇtÐí ð Ém 6UhfVÐs Òk ½ Ï Ð 0 X 1 Ð ß1 å5 á Á Ï òü Cx i C ºx úX î Ö ¾ ös Ñ 1Á øÜ v ãÐÎ Mè ä øZ ÐY Ï EB ËFÙÜo sAS ² Gè ¾¾ÇCr 6 àBÁÇË Cà 6Î ö9 è Q î ß 2 NÅóÝ a A n î 4 Î L º à Âñ Ð ê ÿý à ïÿ Ï Ðóx çü Ý ñ õ еJhäé0 w Ð z a F I ËõRÌ u ½ a ÊïæÔ½ 9 qJSñÞ ÞÃ ë ¾À Ø ø p X T Q 5 ç ñòŲ ÚI Ø âÞ 9í M Çï ä O êÎö OüeÁ è À ù tóÏè 2 ÐçnD wØÓ À9 5l i ã LÇïÍ 3â7ò HCüÀ p â ÁÎ ¼ 4ãúAÁ gÚ ðtðÉ àU Ú ö U ÏA¹üÔ Oaù Ú O ½ º ÿJ ðc B ù P Naü ä G w⺠ô ÇÁz ü ñ OËïý Ï c ë вÄï Rü ò3H Ãð âl ÒÏÀïgðÌ C²UPI F d f 3¾ öÅ úb qf½ ó m l ÃoI Áï Û ÐÍq1ü ü²z à Âï x Wü ô ½Õ Ðp ÈF rY p³ ÁÈÚáCÌ røL8xàÃo û ü Op p ê àG f îÏ Òí Ïyx ÈÛ æõ6 Ø ñgÓù í ³ BùY q ë ãN ÄçN ¹ ªÄ Ð LêN ÊQ ó ÄãâüLúZÔ Qzq Ðà Oà Å5 ÌFãóÄVàièÀfàfö Æxâ¼ y g ¾f þ 1bLøXhBØÄC dÙ 3 ðÛçãÙ À á ÄdÉ 0 5 Ø ãÌ À 0 ë í á 0 S4 ÅÃ4Où³ R6 Ó¼6 æf Eª Ó jÔe E Ôýp ÿ NFÜ2üv ¼ å íò¹ Ñ çÛÒ8mÞ ÈPö øÞsa uð GϹ D kKϳ 1ÇÆçäx¾âs P 7Ð X Ô ð z ü u è Å2 ô Ey x à C7 ç Pfc3 º ê Ô3 qX õoF 3xÙü t úÖ üZÁß6 k ½ í ¼ïÀs ï W ¾ qàÕ8Ð3 ÿÆ îãAs7Òv nÐ5 ¾ È ¼èA Èk x2 q½ C äÝ øI 0Ù Aëdðuʽ tkÊ Ï Av y ô ïC yMÅ3SAËTÔm ÚÀT ¹ È ô ¾ È ù î Ô ú7 ÀçA4 A S ßiàé4 i Ó4èÛtðr ß3 Ë a ø8 íb 5 ÎÍB Ø ÙÐãÙÐï9h s ÿÜ 0 ò ¾Î ÞÍß PÆ ¹ Ï L Aw C K ó K ï ÚÔRð tr x ô ½X 4Ë Ï2èÝrèÖrÈÿ èù9k ä ² ZVÀ þ c Ñ W ôw ê ù í À U àíj Y 9 E ÖB6kÁӵРµ m áu ç ðc ø tl M Pç áÆ îmR Ð 7Á mF 6ãÞfÈm3lÄfÈh3ôe3ôe3ø¼ º¹ j tk ø üÝ Þl ÀÛ s ÒnEÚ s èÛ YlEÚ H òÛ lEÚ H i Û Û ÛP màÕ6 Ém CÛ A mG ÛAïvðf ê³ ¼Ü m ÛÁ íhÇÛQ Ès ôs ôd ìí Ø àÍ èÉ Ø Ès lö èëNØ hÏ Á s èÜ ß Ø Ð õÜ ôû ûPÇ àÇ ï tï ûÑ í Ø ü ÎýÐ ý e øº rÝ g CÏ Ã îÇóWá WWAç B W ÝUHw Ò t ÚàÕ 5ò¼ ñÕÐç ßÕ åÕàõÕ ãjäs r9 ¹ M vø4ôú Ôá ó ÚسÐïgÑ L EÝ p z ÇA q z þÀ Ë H ºq v ï Ø Ðñ àÇ Ð 7 ö Mø m ª ú Í e E nIWuÇp dw B ü ³ Å î ûÌ̳ ¼ÿ ï ûéÂïäTwW çxwõÌ C ¼ ÿ½ Þ o oÂGoBÇ ³ Ó w ã ½w ã SAðí õ üü ν z ùü îa ÀÏ ÿ Ç èÓ bÎGðÙGðÁGÈÅ áÿO õ lý ç Á¹OQä â9è3Èø z ð9 ù 5ð bþ zèW å ë ÃæoP ß ö ÿ ä ü èï û øÿ Øü òö ÿ yõ ù ôþ yô ó æþ K ïRÈ ÂÆ Á ÀX yô3òèg ý ø ã x ù Ç À À ENý ü µ Æ C ÃG ÿ È ÿOäÌ úþ Ð oàÿ ÞûOùû è ÿ hÿ ÿMºu Ä TbÇ ÕYBêK Ä R é º rÐ B t aý ¹Ò ¹ y P7èKl Ç Î äª í äj ÚÛB s 8 ôX ²ÖÜ t å Þ È k Ðkmè Î Ðá A ¹î Ði èºî B ÝÖ ë zQÈõëAÐu ÿ L Á Ç ²îPÐ ð6Ê ¹1ôßd Ð B Ý ô BÞfM Bn ÀÎ rKè³Õ Bn uÃZ Üf ä Þà 9 õ ² rb ÃÜ n õ ÐÃB UÈ Î ÒÇ5 s ø Ì4ð Q ø ì ù¾ Ûbþ ðÏv ¹ý ÐÁBî î w Y n zRÈQ o b ê Cø8ÄÚðM È 2 q xYÄ ÔátäÌtØ5 gàú è0 gBÎ àÍB gAÎ Ø6 8 g zTÈ9ȹ9 ë øþ Ì º G GÁÖ âz4b 4æ ³ ò p Þ s ü1 y1 ut 8 ùq2zÃÉð å ÈÏSÑ N ÆN N ÃÖ3P x g ÎD ÿ 3 sç 6Îí 7 9 kÏ æ èu BÏ w áYT A ñ¹ k ÂÆ EG ¹ þZ ¹ rárØ 9ä þij ¼ ÇWB à qýjøý âv âq p îu ïzÔèõè C ëQ KPßK ô¼ ü KÀ öF ñ üfÄàføó øö ºÝ ¹ u Ðkn ÜÛ ò ôÎ ïw ónäæ í Ⱥ 8 ß 9 Ç Ü Q ÿ ÿ 1þ qû yð bò òó Äå äø o È o1 øö èø üõ üö ôø ø úý ÿ ƹ ß ßP Ý äï ûw û ½ñOØû tü ¹ñ ÿ ÿ Ü ÿß s ò ß Ò r06ë eW áØm Ý w P w j Æù Zá V îÇj Zy Ð B Ò úE U j5 ýW þ Pk î µ AæZi ÖÞ t PëXÐ Ö t PëáÚúMBm8 º Bmô P ÿ ÔÐ ÙáBm P î ÔÖJ a pÿS p¾ ã T D 3 üí kû Ú kFÕ b ÙB l TnBõK Ô Ì P Î jÜÑBív P ãÚ ø²P f Bí õ Aÿ½c Ï Úg öż j Ø ýg Àã è x þ u èwà brà Ðã øð ØZ ÈÀ D à³ bRx ðÙ Ý A î ½ T 0 áßFÈh ê º ô 1jBL Ó8P è4 r éU q½ 0 ðañ t Tó ø þk Í 67Ã Í Þ ë CA È èØr èa ò ù G ËVľ Fë BµAF tl B ÛN AÇ6èØ ME¼ O BÇ È½ ¾ Ó ü4 9 vAÏ ØÙ ê u Þ Ö êƵnä 7r úwCÿnè Ð è ¼ Aï ÈëI Õ 5 çM z ½ðG léÅ än tè N 8 e µR î äC ñ K Õ xô æ ³ ø¼ ë v j öA Äwº Ó ûtøc rh r æNG N Cîô ì Ðk r b õ3 ø3Ð f zÊ Äs ì xÍ þLÄb êo l ì 7 vÌ ³ q º f faÞ øn æÍ î àÎFLf w6êd6äÍ ýfC Ù 7 ófcÞ è7 ¹ t òñtôò3P g ÛÎ î9 s t º ß õ Ç Fî àÛE ½u æ cîbäÏb ƼŠo1ü 9 s cîeè o CÎ Ë ¾ À ð äè 8 êþJà rà äïU s üp ì ¾ 2 F ú¹ 9y jï äíµ ÑµÈ ë Ëë1ÿz g ü¹ ñX o M7 í è dÝ ÿß Ý º þ¹ yq z Æ âþ òü6àÜ ¹ ßn î º 9 g u zë Öß pý N àã4ô À é p lÝ Û Ùî ¼ à wD wÄ Q 5 ¾ BÄ l anÔ sø è sÇ ô Ð rq ô Ðc Þ gvÙ ùcW ÿÎÈ L¼ V ò Ê r¼ ¼H ÿ6 ò ûTþÔ Y ý8Vb èäX 8 ãòß2þ ÇF iËc V 9 æË 8 Aì áxU ü öw l Æ þ O Ê V Ë 8vÄ u ÇF îâØbí yõ Ç z3 W Ãô Ú Wí öVÇU 㪽ÕqÕÞê jou µ Ú ÿ½ z ÇCÄÜr 1ßY ãUÅ g Ì í EIÔ Çÿ11 6 c QÄh V gΠʹòµ Ñ p ÚpÔYþ þkk â èÅ qÔ Gã r 3eä ª ù ðª çÓb ú5 ÿ åo q ºÔ b ÎLÇqÿ¹ Ä r½îÿ ï ÑZ Ü 2 êpT UÖ½zÜ Ê ² u8 8j Ì a Æ É ÄÜbeM ÇWf CV ÆVx I âÏV Z Å ü òÿp vbÝpHîÁx ÖüwDGàl7 WÖw Ì ² 2 ã Xß k øÔJ º uÁ e ö W CïÙ ª îYíÅæR ¾ 6 üg¼ ßS ÖMìj Í ô ëò M R WçpQ¾2 ÐÙ v 6µõu ñÍ S ax ÝH Ãe ÓÛ Û ÚI G Rê N No Fb Ì Z Lî Öb o ¹ ÔÚÖ ÜÕYª oé t Mu½ S Ku ºÑã v íuãû 5Ö mk vö á R ä 3fÌ ÞÒÙ7¼ eD ÑÒÝ ¼µÔÑ Á qZÝ À Y7µ kz øźöÂìYuM pT 7 Ô Q ø Z y âýjîuWb Êg WòjZÅûM Z Ô1kÊ ÿÿÈ1y µ R1S Í þ XÖU sÊu1 Ò a9 DA äBŪª rGÁ ÿ ÿ Éÿý ï J ÿ³ÃZ ÒH éÉ r Ë r ¹ I W ÊÕäêr ¹ K ëÊõäúr ¹ É å r ÜTn 7 È åVrk9Ln Ë ² 6È Ë LÊ ôeZ r ÜVn È å ÊHfdVæd É1rg¹ w ãänr¼Ü N å 9Yî ɽå r ¹ ü Ü ß Å1â q ø Ì Ä âJ H Äñ Û N Ä âlq xH¼ ÄÏb øE Äcâ x¾Q ÿ Ï Å3âYñ âò x ¼ â ó²x QøJ æ Bm J9 â Dä Ī ÒÏJ à ñ úC¹öç Cp º ÃÅ âkñ SN ²I e³l d l Så4ñ Úe ì RvÉny ì ½² ûät9CÎ ³älñ ø Î ËCä ò0y wÉ ä ò ù øT ÏÊçäóò ù I¾ Ê äëò ù K¾ ïÈwå ò ù üP ÈOågòsù üR ßÈoåwò ù üQþ Ê å òWù ü þ ÿ É å ò UNs r QV¹ÊS Ô 5H VCÔ jEµ ZY VU ÕÕ jMµ Z ÖUë õÕ jCU 6R MÔPµ ÚLm P ª ÔÖj ÚF W T½jP1 W T å ÔHµ ÚNm vP ªQ T Ê Ê ¼ vRcÔÎj 5VíªÆ ÝÔxµ ªIj²ÚCí öR Ô¾j õ µ j jTMª U jUmjª ÚU êT ª zT 5 ÍP3Õ ñºø ÍVsÄ âmñ x ¼ ÞS CÔ ê0u B RG cÔ u NÍSÇ Ô u I NQ ªÓÔéê u K ÎQçªóÔùê u ºH Q ª j Z ËÔåê u ºJ Q ªëÔõj ºAÝ nR7 Ô ê6u ºCÝ îRw Ô½ê u z R cCû zL POª Äùêiõ zV W ÕKêeõ zU½ Wo 7Õ êmõ zW½ ÞW ÕGêcõ úT W ÕWêkõ úV ¾W ÕOj úYý U ßÕ êOõ ú ý þÕØ j µv ÑV ÚÓ ô H ÖCô zE½ Y WÕ éÕõ zM½ Õëéõõ zC 7Ò ëMôP½ ÞLo Ð ê ôÖz ÞF t½nÐ1 Ô íë ôH½ ÞNo wÐ êQ Ô Îè Îé¼ wÒcôÎz VïªÇéÝôx½ êIz²ÞCï Ò ë ô¾z ý ½ z nÔMº u nÕmzª Ûu îÔ º t é ÏÐ3õ ÏÑ ëCô ú0 B ÒGëcô NÏÓÇë ô I OÑ êÓôéú K ÏÑçêóôùú ¾H Ñ ê z ëËôåú ¾J Ñ êëôõz ¾Aß oÒ7ë ô ú6 ¾Cß ïÒwë ô½ú Ò ëGô ú1ý B ÒOëgô³ú9ý¼ A Ò ëWô ú5ýº C ßÒoëwô ú ý¾þ Ò ëOô ú3ý¹þB Ò ëoô ú ý½þAÿ ÒKõÏú ý þMÿ ÿÐ ê ôßú ý é G c ë ç p ÁÎ g gEg geg gUg5gug gMg gmg g g g g gC ÎÙÈÙØÙÄ êlêlælîlálélålí s q z Á 9q á ã i pF Û Û9Û 8 Ð urNÞ íìä qvvvqÆ ã Ý ñÎîÎ g 3É ììáìéìåìíìãìëìçüÇÙß9À9Ð 8S F É ÍN Óê 9S iN Óát N s Óãô Ï îÌpf ³ ÙÎ ç ç çPç0çpç çHç çhç g s s 3Ï9Þ9Á ï è ä ì â ê æ î á é å í ã ë ç ï à è ä ì â ê p ÅÎeÎåÎ Î ÎUÎÕÎ5εÎuÎõÎ ç çFç çfç çVç6çvç çNç çnç ç ç ç ç çAç çaç çQç1çqç çIç çiç çYç9çyç çEç çeç çUç5çuç çMç çmç ç ç ç ç çCç çcç çSç3çsç çKç çkç ç ç ç ç çGç g ó³ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó F e q 1Ö Æ3 Ì 3È 6CÌ fE³ YÙ bV5 ÕÍ fM³ YÛ cÖ5ë õÍ fCSg62 MÌP³ ÙÌln 0 ÌÖf ÙÆ 7 L½i01 7 4 ã ÌH³ ÙÎlov0 Q 4 É É ¼ mv2cÌÎf 3ÖìjÆ ÝÌx³ If²ÙÃìiö2 ̾f ó ³ 9À h f i4M h M i5mfª fÚM é4 Û dzL 3ÝÌ03Í 3ÛÌ1 CÌ æ0s 9 i 2G cÌ s 9ÎÌ3Ç Ì s 9É lN1 ÓÌéæ s 9Ë mÎ1ç óÌùæ s ¹È l 1 f Yd ËÌåæ s ¹Ê m 1 ëÌõf ¹ÁÜhn27 Ì æ6s ¹ÃÜiî2w ̽æ s yÀ 2 OÌ æ3ó¹ù i¾2 oÌ æ ó½ùÁüh 2KÍÏæ ó ùÍünþ0 Ìßæ ó VZeµu ÖºÖ³ ì È Cì vE Ù bWµ ÙÕí vM Û c µëÙõí vC g7² ÛMìP ÝÌnn Ú ìÖv ÝÆ l½m 1 ëÛ ìH ÝÎnow ÚQ6 ÍØ ÍÙ¼ mw²cìÎv ÖîjÇÙÝìx ÚIv²ÝÃîi ² Û ì¾v û À h v m M h m mµmvª fÛm í Û d l Ù ÝÎ 3í ÛÎ ÛCì ö0  i ²GÛcì ÎγÇÛ ì É lO ÚÓìéö Ë mÏ çÚóìùö ½È l Ú v d ÛËìåö ½Ê m Úëìõv ½ÁÞho²7Û ì ö6 ½ÃÞiï²wÛ ì½ö À h ² ÛGì ö1û  i ²OÛgì³ö9û¼ Á¾h ² ÛWì ö5ûº þiß²oÛwì ö û¾ýÀ h ² ÛOì ö3û¹ý i ² Ûoì ö û½ýÁþh ²KíÏö û ýÍþnÿ Ú ìßö û é W k ëº ç p º ÜÁî w wEw wew wUw5wuw wMw wmw w w w w wC ÎÝÈÝØÝÄ ênênænînánénåní s q Üz Á ¹q7á Ý ë i7pGºÛºÛ¹Û º ÜÐ Ü usnÞ íîä qwvw 7 Ä â6ñ VÜ n Å âXw Z p t r ç¹ sÅwî îcb û 8Í Â Ò Ê Ú F à ë ç ï¾à¾è¾ä¾ì¾â¾ê¾ N g 3Ý Ý7Ü7Ý Ü Å î î î îûî î îGîÇî î îgîçî î îWî î7î îwî î î îOîR g W 7 w O o OxÒS ö ÏxÖs Ï à ô y ½ Þ Þ ÞJÞÊÞ ÞªÞjÞêÞ Þ ÞZÞÚÞ ÞºÞzÞúÞ Þ 7ÔÛÔÛÌÛÜÛÂÛÒÛÊÛÚ æmã Fxõ óâ ÂKz Ï Ò à ô õ ó vðvôFy y ëå¼¼7ÚÛÉ ãíìíâ õvõÆy yã½Ý½ ÞDo 7ÙÛÃÛÓÛËÛÛÛÇÛ ÛÏû w w Wð x Wô ½ Õkó zÓ¼v Ãëôº¼nï ÇëõJ 7Ý áÍôfy³½9ÞÁÞ Þ ÞaÞáÞ Þ ÞQÞÑÞ1Þ ïXï8o w¼w 7ß Ñ É Ù Å Õ Í Ý Ã Ó Ë Û Ç Ï ß À Ð È Ø Ä Ô à ô y ½Ë¼Ë½ ¼ ½ ¼ ½k¼k½ëÄýâ ïzo w w w w³w w w w w w w w w w w w ¼ ² ª º ¾ éí 4 mqfc à Tl Ò ³ cJù YK mêjo ô ÝÅ Æbgi ÞBgÓ ÊäÞ Î öâ îBO ³ü k eÔÓÖÒZò ½ bO ï4 ½ 4vut lë îÖb ÓÛ èmuf ºtWgQ ft RkO Ïr NsÛô îm iz Ó X êt u ½ s o 2rÚ ½½ xP Ýmé S ½å ªPú y 2hJO qZ T iÀ ª æÙ ½ mm m û à Æ ié L ÊÂòï4úßgð ÆÿåMÆ ²ôb QO ô U V JmíMÅ ½ Í ª Ý ÐØÓÕé ªÜ Szà 07ìj O ¹ jÚÜ 9 qÙx Th Çv cmh³ ²È ËB äæ X X ¹e µ Å ¹ªÄb ½ R Ë 5z ÚpðèJ ñ e¹ A uÙØÙ tZñ Sq zÑ CKÚhÉ ª mU ÎmU Æì Ú Úy9 ËÆ wY iÿu dDY XÚ íØBc hÛ lðØåçµ w ÇV Ô aÎXXï ã º¾³º Üòë º¾³êàÎBwWo s ºØÙâîFã hünUã lÈn ¾ öB iH òGvBU ª gy Tuè ² ÕU½ 6hârnì 6vû Ûê R1ò T ªúaR9 r W ÙW ädÚÒG Wmé 03¹ íÉô ÿ 2ù ìê þÈ Ì Vö NÇ Ë n Iê Ü å è³ å E9 ÊIѾ íIÑ ò Êó O Ê Ç zùÔË ò 0Æ c ÆØÿbì 1ö û M¹ì 1ö½XÀëìo çÙwb h åa 1e Ê Êµx l å ³Ü y Ü O ä y ¼je gfÇ Ùqfv Ù göÅ q éå8½ s ÔÕÙÕ Ø ñÞÊÑÀ ½ µP tâ ½½ØV ëîmà rÚË x L G wà t ¼Üä u ª VnÃôÿÂ2 ft ÅUU H ÄsöÁ ÝÓÚe ËÆ5 Ó ØH Ý û A84 eÇ Þç þ 5 w µ¾å ÖU ZE D ý Bs C Oÿ ÙP Åj eW µQ²6JÕF m þQª Æ ÏÖÎôc5 jr jÒ jÒ jÒbËt i i é É Õô Õ Çj c5Éñ äxMr¼ 9 óE¼ aÄk ñ F¼ a j F a j Ëü a j Fb k Rµ Ú TmEª  iå tñkºø5 ü d Ù Iök ý ätMrºfoº a k é Fº a k é FPà j A a 5 Ô0 j M ùb ZåàÿÚ ÃõñÚ Q k Tmä FéÚ m44Ô ø à Á w D ºe¾ Þ A 2 y w î Ü Jp à Á P ÅKò9 Éçì ³ ñ y ß ø âó Ïw ºÏ î³ ûìé ºÏ î³ ûìé ºÏ î³ ûñ ÚÉ î³ ûìé ºÏ î³ ûìé ºÏ î³ ûìé ºÏ 0O æIÀ¼ ó Ì ¾ D Õ Ì y 0 æAÀ p p p p p p p p p p p p p p p p Q é w õ þc Ç rêÁ FÀ FÀ FÀ FÀ FÀ FÀÝE w w w w w õ úõån àn è Oî î F ðé à³ í O Dì ûFľ Dì ûEĺ X ë b G ï õ ßD ï õ Öuĺ X ë âóLÄú ø bÄú Rýç õ ÖgÄú X ë3b F Ï ë býE õ þ Ö Ä7 D ë ñ9 âsHÄ X ë1b F õ Î ÖYÄz øv2b E õ ¾ XG ë â È õ ÖQÄ X ë býD Ï ë bÝDüL3býD Ï D ñ¹ âsCÄç ã a 2 O ñÉ0 Æ Ãød ã a 2 O ñÉ0 Æ Ã a Í f ã aÜ2 qË ofØ73ì Æ3ÃxfØ73ì öÍ ã a 3 c qÌ0 ö ûP à a Ê eØ 2ìC ö ûP õ ³ôw ÍÒ YÞw²ü O þËÒ Yú ôÏË Wñ²ôO þÉÒ Yú K dé ý eÞg YÞO²¼ dà ù þËÒ Yú ËüÏ2ÿ³¼ dY YÖA u å ø ßÂgy ɲ ² ï YÞO² Îò HYÖK õ åw ²¼ dù Ë íY¾mÏòm oÙ³üîP ß ÊV òÕ à ä1ò8y ñ âûÄ ï ß ¾O ø ñ âûÄ ï M¼4ñÒÄK M¼4ñÒÄK M¼4ñÒÄK M¼t íMÓÞ ø ñ â Ä ü ø ñ â Ä ü ø ñCâ Ä Hü ø ñCâ Ä Hü ø ñ âGÄ 7 nDÜ q âFÄ 7 n âf n âf n âf n âf n Yâf xYâe xYâd Ó É G qrÄÉѾ ã n 9âæ n 9Ú ø9âç xyâä N 8yâä N 8ù N ¾ Hå åïm ô x6 åÕ M Þ Ú ß 6vurVõ O ûäÑ ê óL Ê QíÚà y4 ü Þ¾Ê Uzª ý Áåß ô þ JÿÁ Þ ýã ß Ô ÿ vPÆhël Jèê ÖÆ µóC é ªh ì ÔÖ Ú µ µEe ú lw X Tí k sÅSN rº ú ò zoLsOaZ ª âÕ ÎDÞ ÿ R ÉÓä 91bÄ Ä ªw ð r Äã ÜUjmëi U ½ÕKÕ 8 L ²zà DÅ5 ½Êñà yÀuÕ lHQµ UKQµê ñ âûÄ ï ß ¾O ø ñ âûÄ ï ßÏ ôôtÍ ÿNÉ úº Vxå JÕ M 3 Î Nkê à B Ê ¹Ñ9 yJ å cý ÝCú µYe µ hTn öAÅ m½ bg Ðî ºK³ KOùË Ø ì ÿ ú Ø ñ âûÄ ï ß ¾O ø ñ âûÄO Mü4ñÓÄO Mü4ñÓÄO Mü4ñÓÄO Mü4ñÓÄ ü r Ê 9 ä¼ óBê RÏ z Ô3 å Ô3ì K Cê RÏ zFÔ3 Dü ø ñ âGÄ Dü ø ñ âGÄ ø âg ø âg ø âg ø âg øYâg øYâg øYâg øYâg ø9âç ø9âç ø9âç ø9âç øyâç øyâç øyâç øÕgð ªú V 8ÁÓä˾ÁUûöWÐ CN ªï òü ÏÏ À C Ä C¼ö ½ âÔ Ntz8 z8 ùiM Òäù M Î ÓÊ å h ò ã ¾ Ñ Tµ û1ñ s endstream endobj 9 0 obj endobj 10 0 obj endobj 11 0 obj stream CIDInit ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap CIDSystemInfo def CMapName Adobe Identity UCS def CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfrange endbfrange endcmap CMapName currentdict CMap defineresource pop end end endstream endobj 12 0 obj endobj 13 0 obj endobj 14 0 obj stream x íÛu UÕ ðo ëÐÝ Ò H 4RÒ H J Ò Ò tw Ô ï Ãø úÔ È Öٽξgî øMüí q È è Ø øH H ÄH H äH H ÔH Gð ÃãH tH È LÈ È Ù O r 7ò ò B ÄÓ Â gP Ïâ9 ÆH  1 q Iø a2 a f fás Ùø s0 ó0 K Ë a Vb Vc ¾ÆZ Ãz o ñ a và ìÄ ìÆ ìÅ ìÇ Ä Æ Å1 Ç Ä Æ Å9 Ç Ä Æ ü ñ ã nâ n Ì æ X h ²E Í i Å Ïâ Kh Ì Ki µ GìQ Ì ÎÒ Ëh ³e ö e³ì à Ër Ëkù e m þÈ l ïÉ ò bE cÅíY Î í e i ce VÑ Ye ó U Ï fÕÃ Õ ZVÛêØ V êÝY¹¾5 w yÍ YckbM 5 á Ö plkí ½½ ì p ÓÞ² ö u²Î ÿD Öźþî nö u ö õü rú Öûîý wb õ µ ö¾ ým Õ Ê 68týÈ ØP fÃm l m b m µq6Þ ØÄÐ Iö f m Mµi6ÝfØL e Û 6Û¾ 96 æÙ m Ô ÙrûÊVØJ e m mkm oì Û m m ïþ sÙb m m ö½í ÛöØ Ûgûí CvØ ØQ fÇí SvÚÎØY gçí KvÙ Ø vÕ Ù ö vÓnÙm FÒ 0 2 3 2 3 c2 c3 ã2 ã3 2 3 2 3 S2 S3 á 3 Ó1 30 313³0 6fg y Î 9 ¹ y ùù f f e1 Ãâ Ïñy¾À É ù Kñe f e9 g Vd Vf ¾Âª Æê Á ÅÚ ÃWY õX Ø ³Ix l ÍÙâN Ù Ù mÙ íù ð ¾É Ø o³ ³ ² ßawöà ìÉ ìÍ Ø Ù ïó öç ä ÈÁáõ â ûufòK Êa Î ü 9 p4Ç ZÇr Çs r åg Ì 1 q gp gñs ÁÙü s8 ó8 K Ë q Wr Wÿlþ ͵ Çõ äi¾á ÜÀ ÜÄÍwÛþã Be Û¹ãnë bw wr ws r ó ò ó ò ó Oò Oó Ïò xüy àE âe àU ã ü y 7y nNw Þ ûùû þ ¼ ð È ôÁþ ñ Ì û ÿ8 ëH å øh ãcCµq Þ øD ä úg Ù øT æÓ ÏôYþ¹ á³ýËð¼9 ç â à ö ¾Ô ùò ú øW¾âÎÝJ å Cq íkCq oîô û 37ü e oú q Ùv ùo Ké oóí p ò ñä ØÎ ÔÎÿ ¾ûNÜó ½ ß µì Ï ý àN endobj 16 0 obj endobj 17 0 obj stream CIDInit ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap CIDSystemInfo def CMapName Adobe Identity UCS def CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfrange endbfrange endcmap CMapName currentdict CMap defineresource pop end end endstream endobj 18 0 obj endobj 19 0 obj endobj 20 0 obj stream x íÜ Ô 7 àR T 9fffffÆØ 9ff 1fæ ù óæ NÎÞ8 x ß R î öLûMÿ ïú C Á 8 BC á C H É 9 RC H é d 2C È Ù ä rC È ù P C Å 8 P JC å à X Ë 9 ïa Õð µ ÖÃ Ø àGØ l í vÂ Ø ì ýp  8 Gà ãp NÂOp Nà 8 çà µß ªCê úÚǼt P ÕOê W íßî Î óêguA ôE Ëê ºêÕ ëê vSÝR ½òÎgÖu K ¼tÿ ²O ù ô Ô Ýæ z ªgê¹zñ ÌùR½R Õ õÖ Sï ýG Ò ½ ½d Ñ ûã 0 Ä Çªþ õ Á ê 0 ÂÐ Ãzíp 0 FÂÈ b4 10 ÆÂØ ãb À ã Ëp9 Àïq ÂÕøÃW kp Ãõ 7â ü 7ã Ü Ûp îÀ wã Ü ûp À x ã Æ þu ë ú ë yùA Ô ùÊSú Ïêsú¼þù Û Ð õ Y ÑWõ5 ßÐ7õ ßÑwõ Ð õ í õ ýT ÓÏõ ýÒk Ò ½ü ßé Æ Q m acý1g øÊ Æ m nÝÿ b aB P cÂ Ñ áLx H éÝ þ þÒ Mt ÃÄ4ÞÕib ñ O ÏÄ7 þ x M IâåIM2 ¹IaR W ImÒ Io2ø ühý dú Ùd1YM6 Ýä09M Ûäù 1ò ïNÂä7 LASÈ 6Eüñ î LISÊ öGË ï 7Þ½¹ o øc M ² bü fª ej gê æmh Æ É vSÓÌxW inZ Õ VÚÚ 1mM ÓÞ ëð Ç þ ÓÑK LgÓÅt5ÝLw éi¼û2ÓÛô1 M Óß 0 Í 3Ø ñÒP3Ì 7 ÌH3Ê 6cÌX3Î ÿÝÈ ÌD3ÉLþ Å 3ÕL3ÓÍ 3ÓÌ2³Í 3 1ï 3ÏÌ ò þÖB³È þ w ú ½Ì 7 fVzi Ym¼O4³Æ õòuf½Ù 6 M ýG³Ùl1 Í6 ¾Ýì0 Í ³Ûì1 Í ³ß ð vÐ 2 Í sÔ 3Çý3 ø 2 ÍOæ 9mÎ ³ ë Î Ì wV B B B B Ä sÑ 2 Í sÕ 3 Í sÓÜ2 Í s Ü3 Í óÐ ÂGù ç åS Øÿ4 á³ ÏóÏ z K ðUþÍS Ý ßà Ë oÿ¹wñ Xÿ ¾ë ïñ À ù ÿæÙZ ÌOø ãçü ò ÍoþÂloù mÙß UÖÿ Ymý Y ü ßÚ üe È öÊ 6 f ûb lH Ê þ ë cÃÚp6¼ ÚH6² b Úh6º acÚX6 cãÚx6¾M ÚD6 Mb Úd6¹MaSÚT6µMcÓÚt6½Í 3ÚL6³Íb³Úl6 Íñ 3ç ¹ln Çæµùþâ1äÿ ö ÚB ò fÿìøE½TÌ ò eKÛ2 õ µåly ÁVô r y ÕË ýf ê ikÙÚ kë ÔSÿwó6ð ï ÛÈ6 M êiú Öï J g ÿ ýþ Zïy ô7Xì Ñ ² í Õ ³ í ÓÞ² í Þ³ í ûÐ ² ØÇö j Ùçö i Ù ö kßÙ rèÈig ë à º â º áBºP ãºp ¼ à ºH ² â ºh º ábºX ãâºx ¾Kà ºD Kâ ºd ¹KáRºT µKãÒºt ½Ëà2ºL ó yE B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ñ Ëê²¹ì Ëér¹Ü Ï Ñ âò åûÓûæÿ B ÿ è ¹Â ê ý åJ 2 çÊ ä ª æª åj çê Þ Ø5qM½z3 ç y ÒË ¹Ö këÚ¹ö ëè ¹Î ë B þó æÿ Bi u endstream endobj 21 0 obj stream ÿØÿà JFIF ÿþ ÿâ ICC PROFILE lcms mntrRGB XYZ Ü 9acspAPPL öÖ Ó lcms desc ü cprt wtpt h bkpt rXYZ gXYZ bXYZ rTRC Ì gTRC Ì bTRC Ì desc c2 text FB XYZ öÖ Ó XYZ 3 XYZ o 8õ XYZ b ÚXYZ Ïcurv Ë É c k ö Q 4 ñ 2 F Qw íkpz i ÓÃé0ÿÿÿÛ C ÿÛ C ÿ À Ö ÿÄ ÿÄ ÿÄ ÿÚ úh 6 àl èiCXI À 0 ÀÊ È É P Nf F N qV Ê 8 e À  Ýàêc ã P æÁP c A0 ò mæól5 ò ÝsËM wÍdUKxÙ jBÕU ZìõX¹ ìtX ³Ñ QÜ 2Ì Ue H éüê K X Ǫ çûÀ v5s ÂÏo éûøÇÈóc¾ ½xÓ½ Í ê ÞÍu C è PÒ Û ¹çĹè Îå ¾ íØ aÒ ¾QS9 M 6 u ínF p ¾áo ü6 Ò zºF åÄz K 0 0 Pßuy ý åà Nßæ åußpþ Ëv ïç s õ¾ Ä õ H à N Ûl Ø 8øÀ c Ü Ç æ¾ÑË2 UçäEµO¹Æ ß ë h ë Ãñ q Ë eÜù XÏæ í5ù õoC p ã Î 8 3i XA u 5 ½ Þç euH PN XØ A ªõ8 J í ò b ÂÊ º4â Ê J q Cp Í õ Ö s uëZÏ zÖ Õ kYÇ s ³ ²ä T À 0A ßP õy r ÛóLÏTÊ Èö ¾ ä Ó c õºM à Wë  tê¾ ªîè y î¼ i ¹ ÝXq ÑÞrh 7 ¼F ÂBèÍ ¹ lRÑ Ò 5Íí gU V ½P kM WêpÖ ô 6 G ٠ϳ6 5Ö n ÿ ³ªe zÖªÏÓö Ê ÞP v0 L åssí O vü EÆÜiÅ ó Øõ 1ºY ² ÇÓ ÃB hR kæÀí KÑGÍÉ ráÏ8Ϫk rËZ²ü 3 ô Î àtW1 azM ó yÌq iÑÑ RôÌ Ë ð½æ4ºN ø 8 äXß

  Original URL path: http://www.bajaspain.es/noticias/8-destacado/134-campeonatott?format=pdf (2015-01-03)
  Open archived version from archive